Artificial intelligence in de zorg met de focus op MBRT

toepassing AI en DL binnen MBRT.jpg

Net als vele anderen zien wij de rol van artificiële intelligentie (AI) in de maatschappij en in de zorg toenemen. De noodzaak tot het gebruiken en begrijpen van deze technieken neemt daarom toe. Zorgprofessionals zijn veelal eindgebruiker van AI-technologie, zonder dat ze hiervoor veel verdiepende technische kennis nodig zullen hebben. Enige basale technische kennis is echter wel gewenst. Dit is nodig om de kansen en risico’s van de inzet van AI in de medische beeldvorming te kunnen inschatten. Dit gaat om zowel technische als ethische aspecten.

Synergie en Bewustwording

Hoe kan AI effectief en eerlijk worden ingezet, om een toegevoegde waarde aan (het werk van de) zorg-professional te bieden? Synergie en Bewustwording nemen beide een centrale rol in de kennisagenda AI.

Rondom het thema bewustwording spelen kennis, kansen en beperkingen een rol in de bewustwording van de impact van AI op de zorg en maatschappij.  

Passend aanbod tot AI

Voor geïnteresseerde partijen willen wij verdieping en verbreding aanbieden. In deze verdieping is de samenwerking met studenten bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek een terugkerend thema. Een uniek voorbeeld is 'Dgeneratie en validatie van kunstmatige ruis op conventionele röntgenafbeeldingen waarvan de uitkomsten gebruikt worden om de robuustheid van getrainde AI-modellen te testen.  

Onderzoek in dit thema is niet enkel beperkt tot kwantitatief onderzoek. Een praktijkgerichtonderzoek gericht op 'De impact van Artificial Intelligence op de toekomstige zorgprofessional', een kwalitatieve studie naar het kennisniveau onder studenten en zorgprofessionals, heeft belangrijke inzichten geleverd. Deze uitkomsten zijn meegenomen in ons eigen onderwijsprogramma. 

Kennis delen

Naast interne onderzoeken is er aandacht voor Hanze-brede kennisdeling door deelname aan de Hanze Machine Learning Community en samenwerking met lectoraten en opleidingen op nationaal en internationaal niveau. 

Contact