Kennisagenda MBRT

De kennisagenda MBRT beschrijft de onderzoekslijnen waarbinnen praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. De onderzoekslijnen zijn beschreven in vijf voor de opleiding relevante thema’s.