Dosisoptimalisatie

dosisoptimalisatie.jpg

Aangezien ioniserende straling schadelijk is voor de gezondheid, is het binnen het vakgebied van de MBB'er van belang er zorg voor te dragen dat stralenbelasting van patiënten en medewerkers zoveel mogelijk wordt beperkt; het zogenaamde ALARA-principe (as low as reasonably possible).

Extern geïnitieerde onderzoekslijnen

Binnen het thema dosisoptimalisatie houden we ons bezig met vraagstukken op het gebied van de balans tussen stralenbelasting, diagnostische waarde en beeldkwaliteit bij verschillende verrichtingen. Ook vraagstukken met betrekking tot post-processing waardoor wellicht dosisreductie mogelijk is, of de hoeveelheid / het type contrastmiddel dat wordt gebruikt binnen een bepaald protocol passen in dit thema.

Intern geïnitieerde onderzoekslijnen

Het gebruik van het strooistralen rooster kan bevorderend werken voor de beeldkwaliteit, maar weegt dit voldoende af tegen de toename in beeldkwaliteit? In hoeverre is het mogelijk om ruis, afkomstig van lage dosis, te simuleren?

Opbrengsten

Contact