Patiëntbegeleiding in zorg en technologie

eHealth en patientenvoorlichting.jpg

Goede begeleiding van de patiënt is een van de taken van de MBB'er. Dankzij technologische ontwikkelingen, zoals augmented reality (AR), virtual reality (VR) is het mogelijk om patiënten op een persoonlijkere manier voor te lichten, zodat de voorlichting en begeleiding beter aansluit op de behoefte van de individuele patiënt.

Over patiëntbegeleiding

Voorlichting kan tegenwoordig plaatsvinden door gebruik te maken van eHealth-principes en zorginnovaties. Door middel van bijvoorbeeld (VR) of filmmateriaal kunnen patiënten beter voorbereid worden op diagnostische onderzoeken. Dankzij eHealth toepassingen kan een arts op afstand de conditie van de patiënt monitoren.

Binnen het thema patiëntbegeleiding in zorg en technologie houden we ons bezig met vraagstukken op het gebied van  begeleiding en voorlichting binnen het vakgebied van de MBB’er. Dit kan door middel van  het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, eHealth toepassingen binnen ons vakgebied, maar ook door middel van patiënt begeleiding op maat voor, tijdens, of na een onderzoek of behandeling.

Extern geïnitieerde onderzoekslijnen

Het ReViVe project röntgenstraling en vrouwen in verwachting. Binnen ReViVe wordt er een e-Learning en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor vrouwen in verwachting. Dit gebeurt in samenwerking met Fontys hogescholen, Hogeschool Inholland en de Academie Verloskunde, RIVM en NVMBR. 

Intern geïnitieerde onderzoekslijnen

Hoe zorg je ervoor dat de begeleiding van de patiënt goed aansluit op de behoefte van de individuele patiënt? Binnen praktijkgericht afstudeeronderzoek worden opdrachten uitgezet die zich bezighouden met de inhoudelijke kant van voorlichting:

  • Wet- en regelgeving
  • Relatie voorlichting en gezondheidsvaardigheden
  • Effect van nieuwe media 

 

Contact