Leergemeen­schap Pittelo

  • Onderzoeksproject
Leergemeenschap Pittelo.jpg

In de wijk Pittelo in Assen werken wij met verschillende partners, inwoners en studenten aan een gezonde wijk en gezonde wijkbewoners door middel van een leergemeenschap. In de leergemeenschap worden vraagstukken uit de wijk (vanuit bewoners) opgepakt door professionals en studenten.

Gezond zijn en gezond blijven is belangrijk voor iedereen. Voor een goede gezondheid van inwoners spelen meerdere factoren een rol. Vaak gaat het om een optelsom van deze factoren. Daarom is samenhangend beleid en een integrale aanpak belangrijk. Zo grijp je in bij alle factoren die een rol spelen. Een domeinoverstijgende aanpak waarin we met alle betrokken partijen in de wijk samenwerken met de bewoners, in een gebiedsgerichte aanpak. De bewoners zelf staan centraal: we werken met hen samen om vraagstukken vanuit de bewoners op te pakken en samen oplossingen te vinden. Binnen de leergemeenschap wordt integraal samengewerkt tussen professionals van verschillende gebieden en domeinen (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, sport/bewegen, zorg en welzijnswerk).

Uitgangspunten binnen de leergemeenschap zijn: dichtbij en daadkracht, werken vanuit verbinding en vertrouwen, 
Participatief Actie Onderzoek, co-creatie, pragmatisch, innovatief en inclusief. Een duurzame structuur bouwen waarin nieuwe initiatieven ontstaan en waarin een mix aan interventies en activiteiten in samenhang en op aanvraag worden uitgevoerd. 

Doelen

  • Het door ontwikkelen van een duurzame leergemeenschap waarin studenten, inwoners, professionals en andere stakeholders van én met elkaar kunnen leren. We creëren een leeromgeving waarin studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen en direct in kunnen zetten in de praktijk. Op deze manier wordt een meerwaarde gecreëerd voor alle betrokken partijen.

Bijdragen aan de GALA- en wijkuitvoeringsdoelen vanuit de Gemeente Assen:

  • Gala: De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040, met weerbare gezonde inwoners die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving waarin sprake is van een sterke sociale basis.
  • Wijkuitvoeringsplan Pittelo in 2035: Leven in Pittelo, van opgroeien tot ouder worden, kan op een zorgeloze en gezonde manier. Pittelo is een sociale wijk waar mensen oog hebben voor elkaar. De openbare ruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting voor alle doelgroepen. De sociale infrastructuur faciliteert bewonersinitiatieven en kent een laagdrempelig beweegaanbod.

Het netwerk van Leergemeenschap Pittelo in beeld

 

Contact