Beeldlijn Werkplaats Sociaal Domein Noord

Werkplaats Sociaal Domein Noord

Regionale impact leveren in het creëren van een gezonde, veilige én kansrijke omgeving.

Werkplaats Sociaal Domein Noord is een netwerkorganisatie. Het is één van de 15 Werkplaatsen Sociaal Domein in ons land. Zoveel mogelijk samen optrekken, is het devies. Het doel is het delen en verspreiden van kennis op het gebied van transitievraagstukken in het sociaal domein in Nederland en in de provincies Groningen en Drenthe in het bijzonder. Daarvoor ontwikkelen we leernetwerken of sluiten aan bij bestaande netwerken.

  • Webinars

    Zo'n tien keer per jaar vindt er een webinar plaats over één van onze thema's.

    Bekijk ze hier

Thema's

Onze mensen

Sla over

Contact