Presentaties Opbrengsten Leerateliers Innovatie­werkplaats Senioren

 • Nieuws
Presentaties Opbrengsten Leerateliers -21.jpg

Op 20 juni vond in De Serre van het Wiebengacomplex de inspirerende bijeenkomst van de Innovatiewerkplaats Senioren plaats. Tijdens deze middag presenteerden bruggenbouwers en studenten de tussentijdse resultaten en werkwijze van verschillende leerateliers en deelprojecten daarbinnen.

Professionals, senioren, bruggenbouwers en studenten kwamen samen om de voortgang te bespreken.

De middag begon met een korte inleiding over de Innovatiewerkplaats en haar werkwijze. Daarna kreeg iedereen de kans om de posters te bekijken, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen, afgewisseld met pitches over de posters. Deze bijeenkomsten bieden niet alleen een platform voor het delen van kennis, maar ook een unieke gelegenheid om nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden te verkennen. Dankzij het gevarieerde programma en de actieve deelname van alle betrokkenen was het een inspirerende en leerzame middag.

Programma hoogtepunten

 • Samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers: Karlien Landman presenteerde hoe de IWP samen met het Netwerk Informele Ondersteuning Groningen focus heeft gevonden en verder uitvoering wil geven aan het leeratelier om samenwerking tussen zorg, welzijn en vrijwilligers te stimuleren.  
   
 • Levenseindegesprekken: Niels Koning en Fleur Grashuis deelden ervaringen van verpleegkundigen uit het Ommelander Ziekenhuis, terwijl Jasper Weterings uitlegde waar en hoe je deze gesprekken kunt aanpakken en uit zouden moeten bestaan. Betsy Weening en Annemarie Bosch reflecteerden met senioren op de resultaten.
   
 • Kennis- en leernetwerk Ouder & Wijzer: Karlien Landman presenteerde hoe zij met Rob Weitenberg en Ellen van der Hoek en een groep senioren heeft gewerkt aan het vormgeven van een overkoepelend netwerk voor de verschillende ouderennetwerken in de stad Groningen om kennis uit te wisselen en samen te leren. 
   
 • Zelfstandig wonen in de wijk Lewenborg: Loes Karst en Rianne Bleeker onderzochten de behoefte aan algemene voorzieningen, en Annemarie Bosch evalueerde het atelier.
   
 • Ondersteuning bij cognitieve achteruitgang: Rob Weitenberg presenteerde de handvatten die Milou Telkamp en Mikki Venema in het leeratelier met het Odensehuis en Humanitas hebben ontwikkeld voor vrijwilligersorganisaties om vrijwilligers met milde congnitieve problemen voor het werk te kunnen behouden. 
   
 • Ondersteuning bij digi- en technologie zorgen voor thuiswonende ouderen: Mart Jorgen Ruchti en Lisa Kuiper presenteerden welke onderwerpen senioren aandroegen bij de vraag waar het Digicafé van Clockhuysplein kan ondersteunen. Rob Weitenberg vertelde over het draaiboek voor het Digicafé dat  Amber Bouman en Nynke Gooijert hebben ontwikkeld en blikte terug op de samenwerking in het atelier.