IWP senioren foto

Senioren: Welzijn, Wonen, Zorg en Samenleven

De bevolking van Noord- Nederland bestaat voor een steeds groter deel uit senioren. We willen allemaal graag oud worden, maar niet oud zijn. Ouder worden gaat gepaard met veranderingen in functioneren, fysiek, mentaal en sociaal, die voor de meeste mensen op enig moment beperkingen worden.

Het voorbereiden op ouder worden stellen we echter uit. Door het afnemen van capaciteit in de professionele zorg en door de beperkte omvang van woonzorg instellingen zullen senioren in principe zelfstandig moeten blijven wonen. Het is van wezenlijk belang om te werken aan mogelijkheden dat ouderen dat ook langer kunnen. Hoe kunnen we gezondheid, vitaliteit en participatie onderhouden en eventueel versterken? Wat hebben ouderen nodig om dat zelf te doen en wat kunnen we als samenleving doen? En hoe kunnen we ondersteuning en zorg organiseren als het zelfstandig wonen en functioneren moeilijker wordt, zodanig dat ouderen regie houden? Dit is een opgave van ons allemaal, oud en jong en als professionals, overheid en burgers. Het vergt een integrale aanpak, waarbij veranderingen en interventies op verschillende fronten noodzakelijk zijn.

Organisaties, overheden en senioren en hun naasten doen hier al veel in. Tegelijkertijd weten we dat niet van elkaar. De samenwerking tussen het sociaal domein en zorg en de samenwerking met senioren en hun naasten is ook nog niet altijd vanzelfsprekend. Om van elkaar te leren, is het zaak dat opgedane kennis en werkwijzen worden vastgelegd en gedeeld. Als Hanzehogeschool willen we toekomstige professionals uitrusten voor de toekomst door hen nu alvast een bijdrage laten leveren in het vinden van oplossingen en ervaring op te doen in de wijze waarop ze dat met verschillende partijen samen (meerdere disciplines met senioren en hun naasten) kunnen doen.

De innovatiewerkplaats Senioren vervult een schakelfunctie in het ophalen, vastleggen en verspreiden van bestaande en nieuwe initiatieven. We delen handvatten en werkwijzen, initiëren samenwerkingen met studenten, onderzoekers, werkveld én senioren. We willen gebruikmaken van de kennis, kunde en vaardigheden van senioren. Hierbij is het van belang de diversiteit binnen de groep senioren te herkennen en erkennen. We versterken hiermee de regionale kennis en professionele en ervaringsdeskundigheid in Noord-Nederland in het anders en integraal werken en organiseren in het sociaal en zorgdomein. We werken aan de thema’s:

 • participatie (inclusie en wederkerigheid)
 • gezondheid (vitaal en voorbereid)
 • eigen regie (zelf- en samenredzaam).

Dit allemaal vanuit de gedeelde ambitie dat ouderen nu en in de toekomst prettig oud kunnen worden. 

 • tegel werkveld iwp senioren

  Werkveld

  We werken graag met partners uit het werkveld samen.

  Lees verder
 • tegel studenten iwp senioren

  Studenten

  De Innovatiewerkplaats Senioren verzorgt ieder semester een programma voor studenten die een opdracht doen rondom senioren.

  Lees verder

Contact

Betrokkenen