Toelatings­toetsen

Jouw studiekeuze - ik heb geen idee.jpg

Heb je een bepaald vak of meerdere vakken niet in je vakkenpakket? Dan spreken we over deficiëntie: je voldoet niet aan de nadere vooropleidingseisen. In de meeste gevallen kun je die vakken voor het begin van het studiejaar door middel van zelfstudie en toelatingstoetsen alsnog behalen, eventueel met behulp van voorbereidingscursussen.

Je vindt de toelatings- en profieleisen (nadere vooropleidingseisen) op de pagina van de opleiding onder het tabje 'Toelating & aanmelding', en in het overzichtsschema met profieleisen in de Studiekeuzegids​

De Hanzehogeschool neemt samen met NHL Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein de toelatingstoetsen af voor havisten en vwo'ers. Op toelatingstoe​tsen.nl staat alle informatie over de toelatingstoetsen in Noord-Nederland. Je kunt er vinden of je in aanmerking komt voor toelatingstoetsen, waar en op welke data ze worden afgenomen, hoe de inschrijving is geregeld, wat de kosten zijn, hoe jij je kunt voorbereiden etc.

Voorbereiden op een toelatingstoets

In sommige gevallen kun je een (bijspijker-)cursus volgen op een van de noordelijke hogescholen. Het verschilt per vak welke hogeschool de cursus aanbiedt. Hierover lees je meer op toelatingstoe​tsen.nl/voorbereiding of neem contact op met de hogeschool. De Hanzehogeschool biedt, bij voldoende deelname, de ​voorbereidingscursus Wiskunde A aan.