Financiële voorzieningen

Nadenken achter laptop in het Forum

Door ziekte, een functiebeperking of door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat je studievertraging oploopt. In bepaalde gevallen kun je dan aanspraak te maken op financiele voorzieningen binnen en buiten de Hanzehogeschool.

Betalingsachterstand

Heb jij door overmacht of bijzondere omstandigheden een betalingsachterstand op je collegegeld? Neem zowel contact op met de decaan als de debiteurenadministratie ([email protected]). Tijdig ingrijpen voorkomt incassokosten en in het ergste geval uitschrijving. 

Prestatiebeurs DUO

Heb jij studievertraging opgelopen door medische omstandigheden gedurende de eerste 48 maanden van je studie? Dan kun je mogelijk aanspraak maken op een extra jaar studiefinanciering via DUO. De mogelijkheden, details en procedure van deze aanvraag kun je bespreken met de studentendecaan. 

Profileringsfonds I: Overmacht

Het profileringsfonds I is bedoeld om studenten de compenseren die door overmacht langer over hun studie doen. Overmachtssituaties zijn bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap, een functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, mantelzorg of een onvoldoende studeerbare opleiding. Heb je te maken met een bijzondere omstandigheid die langer dan twee maanden gaat duren, neem dan onmiddellijk contact op met een studentendecaan. 

Noodfonds

Als je door onverwachte omstandigheden in acute financiele problemen komt, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een lening via het noodfonds van de Hanzehogeschool te krijgen. Denk hierbij aan situaties waardoor jij opeens je huur, levensonderhoud of zorg niet meer kan betalen en je hebt geen vangnet om op terug te vallen. Neem in dat geval contact op met de studentendecaan en bespreek de situatie. 

Individuele studietoeslag

Als je studeert, ouder dan 18 bent en door je beperking of ziekte geen bijbaan kunt hebben, dan kom je misschien in aanmerking voor een studietoeslag van de gemeente. Hier vind je meer informatie van de gemeente Groningen over deze toeslag. Ook andere gemeentes hebben een soortgelijke regeling, kijk hiervoor op de website van de betreffende gemeente.

Zwanger en studeren & studerende ouders

In deze handreiking vind je meer informatie over financiele voorzieningen.

Contactgegevens

  • Studievoortganggroep

    Studentendecaan

    Als je met een decaan of studentenpsycholoog wilt spreken dan moet je een afspraak maken. Een afspraak kan telefonisch worden ingepland. Hanze Student Support is dagelijks bereikbaar van 10:00 - 12:00 en van 13.00 - 15.00 uur.