Studentenstatuut

Groepswerk binnenstad mei 2022.jpg

​In het Studentenstatuut zijn de belangrijkste rechten en plichten van studenten bijeen gebracht. ​Het gaat zowel om rechten en plichten uit allerlei wettelijke regelingen als om regelingen die de Hanze zelf heeft vastgesteld.

Wat is het studentenstatuut?

De rechten en plichten vloeien voort uit je inschrijving als student aan de Hanze. Denk aan het collegegeld, de kwaliteit van het onderwijs, studiebegeleiding, de examenregeling, studentenvoorzieningen, gedragsregels, persoonsregistraties en ongewenste omgangsvormen.  

Tegen bepaalde beslissingen die over jou worden genomen kun je rechtsbescherming vragen bij het College van Beroep voor Studenten​. In hoofdstuk 11 van het Studentenstatuut lees je er alles over. 

De bepalingen van het Studentenstatuut zijn op alle studenten van toepassing. Uitzonderingen op die regel staan in de bepalingen zelf aangegeven. Als op basis van het Studentenstatuut voor een opleiding een afwijkende regeling geldt, dan wordt die afwijkende regeling opgenomen in de Onderwijsregeling van de opleiding. Je vindt de Onderwijsregeling van jouw opleiding op Blackboard.​

Studentenstatuut 2023-2024

Hier vind je de meest actuele versie van het studentenstatuut van de Hanzehogeschool Groningen per 1 september 2023: Studentenstatuut 2023-2024