HonoursLab

Grotius Hanzehogeschool 2024-36.jpg

We leggen binnen het lesprogramma de verbinding tussen de Grotius deelnemers en andere studenten en docenten van de Hanze. Door de actieve uitwisseling leren we van en met elkaar. Om dit te bereiken is er een Buddyprogramma waarin Hanze studenten een actieve verbindende rol spelen. Jij kunt ook hieraan deelnemen, tijdens het Grotiusprogrammma maar ook daarna!

Wil jij graag iets betekenen voor hoogopgeleide statushouders die graag in Nederland willen studeren?

Het onderwijs in het land van herkomst verschilt vaak fundamenteel van het onderwijs in Nederland. Het Grotius programma wil deze kloof overbruggen zodat de kans op succesvol studeren groter wordt.  

Wat kun je als Buddy voor deze doelgroep betekenen? 

Hieronder staan een aantal mogelijkheden, maar ga vooral met ons in overleg om te onderzoeken wat jij wil en hoe je dat in jouw studie vorm kunt geven en kunt relateren aan de leeruitkomsten. 

  1. Buddy zijn van een deelnemer op het gebied van studiekeuze/ taalhulp/..  

  2. Lessen/ workshops in het programma ontwikkelen en uitvoeren 

  3. Meehelpen met het opzetten van een community 

  4. Assisteren in de lessen die gegeven worden 

  5. Organiseren van extra curriculaire activiteiten 

Je kunt hierbij denken aan rollen als: 

Pionier/ Pioneer: Er is een grote mate van vrijheid om het eigen programma in te vullen waarbij vernieuwende ideeën aangemoedigd worden. Er zijn vanuit het Grotius programma ook wensen die graag gerealiseerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld: beheer en content van sociale media/ hulp bij taalondersteuning/ het opzetten en vormgeven van een Grotius community etc.. 

Aanjager/ Influencer: Tijdens de begeleiding van de Grotius deelnemers wordt een beroep gedaan op het eigen initiatief en de creativiteit van de student om de kennismaking met het hoger onderwijs zo reëel mogelijk te laten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door als buddy mee te gaan naar open dagen, ervoor te zorgen dat de deelnemers meedoen aan een meeloopdag, een community event te organiseren etc.. 

Verbinder/ Connector: De student/ buddy vormt voor de Grotiusdeelnemer een laagdrempelige verbinder met de Hanze Community en collega studenten. De Grotius deelnemers hebben een grote behoefte om in contact te komen met leeftijdsgenoten om van hun ervaringen te leren en zo de verbinding met het hoger onderwijs en de Nederlandse samenleving te verstevigen. 

Meer weten? 
Neem contact op met: Ans Kremer: [email protected]