Hoe ziet het programma eruit?

tedtalk 2024.jpg

Het Grotiusprogramma loopt van november tot en met mei, waarbij deelnemers één a twee dagen per week les krijgen.

Lesprogramma

Het Grotius Programma start op in november 2024 en loopt door tot eind mei 2025 met uitzondering van de kerst- en voorjaarsvakantie. De lessen zijn op maandag en woensdag van 13.30 tot 17.30 uur op de Zernike campus. Naast 4-8 lesuren per week moet je rekenen op 8 tot 10 uur zelfstudie.

Tijdens het programma besteden we aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt in het hoger beroepsonderwijs. Het onderwijsprogramma bestaat uit twee periodes (blokken).

Blok 1: In de eerste periode staan studievaardigheden en kennismaking met het hoger beroepsonderwijs centraal. Je leert onder andere een portfolio maken, feedback geven en ontvangen en presentatievaardigheden. Hierin krijg je begeleiding van ervaren studieloopbaanbegeleiders die je ook ondersteunen bij het maken van een studiekeuze. Je werkt samen met Nederlandstalige studenten die op basis van eigen ervaring weten wat het betekent om te studeren in het hoger onderwijs.

Blok 2: In de tweede periode staat projectmatig werken centraal. Samen met andere deelnemers werk je aan een project (samen organiseer je bijvoorbeeld een evenement); dit doe je door als team samen te werken gebruikmakend van projectmatig werken. Je oefent daarnaast je communicatievaardigheden en het maken van verslagen.

Wat kost het?

Het CvB van de Hanzehogeschool biedt het programma aan en stelt lesruimtes beschikbaar. Docenten en medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen zetten zich veelal op vrijwillige basis in. Studenten kunnen gratis gebruik maken van de digitale leeromgeving. De kosten voor het vervoer van en naar de campus en de aanschaf van eventuele leermiddelen zijn voor eigen rekening. We vragen voor het Grotius Programma aan de deelnemers een eigen bijdrage van 100 euro.