Toelating & Aanmelding

van Hulley.jpg

Tijdens het programma besteden we aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt in het hoger beroepsonderwijs.

Voor wie is dit programma?

Je moet aantoonbaar in staat zijn om hoger onderwijs in Nederland te kunnen volgen (diplomawaardering via UAF/Nuffic) en een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal (minimaal B1-B2 niveau). Daarnaast moet je beschikbaar zijn op maandagmiddag en woensdagmiddag en is aanwezigheid verplicht. We verwachten dat je de kernwaarden van de Hanzehogeschool Groningen - individuele ontplooiing, respect en actieve tolerantie, ondernemend en verantwoordelijk – van harte onderschrijft.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Maandag 24 juni 15.30 – 17.00 uur
Woensdag 11 september  15.30 – 17.00 uur

Intakegesprekken

Woensdag 25 september 15.30 – 17.00 uur
Woensdag 23 oktober 15.30 – 17.00 uur

Hanzehogeschool, Zernikecampus,
Marie KamphuisBorg, Zernikeplein 23 te Groningen 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: [email protected].