Creëren actieve en gezonde leefomgeving

Studenten fietsen door Groningen 2022.jpg

Een actieve en gezonde leefomgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten. Hierbij gaat het niet alleen om de inrichting van de leefomgeving (hardware) maar ook om de wijze waarop de leefomgeving wordt geactiveerd (software) en hoe de leefomgeving wordt georganiseerd en beheerd (orgware).

Inhoud

Deze module richt zich op de strategische en verbindende elementen waarmee de sportleraar kan komen tot effectiever en meer impactrijke sportprogramma’s.   

Thema’s die centraal staan zijn:    

  • BIOR, bewegen in openbare ruimte; 

  • Vanuit een pedagogisch perspectief kunnen handelen; 

  • Relatie leggen met lokaal sportbeleid; 

  • Rol van verbinder als LO docent; 

  • Het stimuleren van breed motorische ontwikkeling. 

De begeleiding zal bestaan uit zowel hoorcolleges, werkcolleges als gastcolleges en verschillende activerende werkvormen om te komen tot verdieping in de thematiek.   

Leeruitkomsten

Het doel van deze keuzemodule is dat de student leert om een actieve en gezonde leefomgeving te creëren voor een specifieke doelgroep. De student gaat in een groep, samen met andere studenten aan de slag voor een opdrachtgever. Voor deze opdrachtgever (en de betreffende doelgroep) ontwikkelen de studenten een interventie, een activiteit of een project, dat zij aan het einde van de module gaan uitvoeren.  

Doelen:  

  • De student leert om in een team met medestudenten, samen te werken en tot een interventie, activiteit of project te komen.
  • De student leert om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het gezond en actief opgroeien of ouder worden voor de betreffende doelgroep.
  • De student leert om zijn professioneel handelen af te stemmen met zijn medestudenten, collega’s en andere professionals.  

Beoordeling

Aan het einde van het semester toont de student in het performance assessment aan welke interventie, activiteit of project is ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij komen de doelen die hierboven zijn benoemd aan bod en wordt stilgestaan bij de wijze waarop hieraan is gewerkt. 

Locatie, contacttijd en duur

De contactmomenten zijn in periode 3 op vrijdagochtend van 08:30 – 12:30 uur in Groningen.

Aanmelden

Voor deze module kun je je niet meer aanmelden. 

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].