Creëren actieve en gezonde leeromgeving

Studenten fietsen door Groningen 2022.jpg

Een actieve en gezonde leefomgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten. Hierbij gaat het niet alleen om de inrichting van de leefomgeving (hardware) maar ook om de wijze waarop de leefomgeving wordt geactiveerd (software) en hoe de leefomgeving wordt georganiseerd en beheerd (orgware).

Deze aspecten komen samen in het BVO-model van Kenniscentrum Sport en Bewegen. Daarnaast doen studenten ook kennis op over een brede motorische ontwikkeling, om op basis daarvan beweegprogramma's in de openbare ruimte te organiseren.

De student gebruikt daarbij kennis en inzichten vanuit sportmarketing, sportsociologie, pedagogiek, didactiek en gedragsverandering waarbij een ecologische benadering wordt gekozen. In deze module heeft de student dan ook de complexe taak om verschillende waarden van sport in een praktisch project bijeen te brengen. Het gaat er niet alleen om dat de dingen op operationeel niveau goed worden georganiseerd, maar vooral ook dat de goede dingen worden gedaan. Wat die goede dingen zijn bepaalt de student op basis van een analyse van de belangen van de stakeholders en vanuit empathie met en kennis van de doelgroep. 

De student ontwerpt in samenwerking met een sportprofessional als partner, een concept dat gericht is op het vitaliseren van een bepaalde doelgroep door gebruik te maken van bewegen in de openbare ruimte. De focus ligt dit keer niet op de doelgroep, maar op “wat moet een professional doen om dit te bereiken?” Deze opdracht wordt individueel uitgevoerd en getoetst. Binnen de opdracht krijgen “leiding geven aan werknemers”, “samenwerken met een sportprofessional” en het “ontwikkelen van beweegprogramma's gericht op beter leren bewegen” een plek. De student blijft individueel eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en zal individueel beoordeeld worden.

Leeruitkomsten

  • Didactisch bekwaam
    De sportleraar ontwerpt en realiseert onder begeleiding beweegprogramma’s passend bij het leerplan van de vaksectie en het onderwijskundig beleid van de school.  
  • Bekwaam in samenwerken met collega’s en de omgeving: 
    De sportleraar neemt samen met collega’s verantwoordelijkheid voor het leerklimaat (leerpsychologisch, sociaal-maatschappelijk) binnen de vaksectie. Hij draagt bij aan positieve en productieve werkverhoudingen in de vaksectie. 
  • Bekwaam in vakmatige ontwikkeling o.b.v. onderzoekend vermogen: 
    De sportleraar voert onderzoek op basis van de interventiecyclus uit in zijn beroepssituatie. Hij doorloopt, onder begeleiding en binnen gegeven kaders, de interventiecyclus of delen ervan, en maakt daarbij gebruik van deels aangereikte theorieën om tot verbeteringen te komen. Dit proces voert hij op systematische en navolgbare wijze uit.

Beoordeling

Toetsing is gebaseerd op de daadwerkelijke uitvoering van het beweegconcept, de voorbereiding en de aansturing van de zelf aangestelde werknemers. Aan het einde van de module is het concept uitontwikkeld, uitgevoerd en presenteert de student dit in een eindpitch en middels een aftermovie waarin de uitvoering (beweegprogramma's) en het leidinggeven zichtbaar worden.

Locatie, contacttijd en duur

De contactmomenten zijn in periode 3 op vrijdagochtend van 08:30 – 12:30u op locatie in Veendam of Groningen.

Aanmelden

De inschrijving voor deze module is op dit moment gesloten.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].