De docent als mentor en coach

Docenten Sportstudies in kantine 2022.jpg

​Als je als beginnend docent eenmaal met die klas voor je neus staat, dan sta je vaak eerst in de overlevingsstand. Wat moet je doen? Wie ben jij als docent, maar ook als mentor of coach? Waarom en hoe voer je een interventie uit op je groep? Of op een individuele leerling? Op welke manier kun je een constructief gesprek met ouders voeren? 

Vanuit deze beginsituatie leren wij je observeren in welke fase een klas of groep verkeert en leer je werken met de tools die nodig zijn om een goede observatie mogelijk te maken. Hierdoor krijgt je inzicht in groepsprocessen en op welke manier jij je klas kan beïnvloeden om zo je klas tot een sociale en veilige groep te maken. Zo'n veilig leerklimaat is niet alleen fijn voor de klas, maar jij zal er als docent ook baat bij hebben.

Daarnaast leer je om het gedrag van de individuele leerling te begrijpen. Doormiddel van gespreksvaardigheden leer je een constructief gesprek te voeren met leerling en ouders. We gebruiken in onze lessen casuïstiek uit de praktijk en door de afwisseling tussen theorie- en praktijklessen krijg je handvaten bij het begeleiden van je klas en de individuele leerling. De lessen zijn opgedeeld in 2 fases:

Fase A: Groepsdynamiek en groepsdynamische processen (docentenrol) (6 lessen)
Fase B: Leerlingen begrijpen en begeleiden (mentor/coach) (6 lessen)

Leeruitkomst

Deze keuzemodule sluit met name aan bij de leeruitkomsten Pedagogische bekwaamheid en bekwaam in samenwerking met collega's en de omgeving.

Beoordeling 

  • 5 praktijkopdrachten, uit te voeren voor een groep.
  • Portfolio van de opdrachten.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 2. De bijeenkomten vinden plaats op de woensdagmiddag bij Sportstudies, Zernikeplein 17. 

Voorwaarden

Er moet een groep zijn waar je de rol van mentor en coach in de praktijk kunt toepassen (trainingsgroep, meer…)

Aanmelden

De inschrijving voor deze module is op dit moment gesloten.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].