De kracht van muziek

Zingende student voor Prins Claus Conservatorium 2021

Muziek speelt een belangrijke rol in het proces van opgroeien, volwassen worden en het vinden van je plek in de wereld. Wat betekent muziek voor jou? Iedereen heeft in zijn leven te maken met muziek. Hoewel muziek van fundamentele betekenis is voor mensen is het nog niet vanzelfsprekend in verschillende beroepspraktijken om muziek als middel in te zetten. In de module ‘De kracht van muziek’ gaan we in op de verschillende mogelijkheden die muziek kan bieden. 

We gaan op zoek naar antwoord op de volgende vragen: 

  • Welke mogelijkheden kan muziek bieden in het onderwijs, in de zorg of andere settingen? 
  • Hoe integreer je muziek in je (onderwijs)aanbod vanuit je eigen muzikale identiteit? 
  • Hoe kan muziek ingezet worden bij verschillende doelgroepen gericht op inclusie? 

In deze module ga je aan de hand van praktische werkvormen op zoek naar welke mogelijkheden muziek te bieden heeft voor jou als toekomstige professional. We maken hierbij gebruik van de zes domeinen van muziek: zingen, spelen, bewegen, luisteren, lezen/noteren, componeren/ improviseren. Daarnaast leer je dat muziek middel kan zijn om op het sociaal-emotionele gebied doelen te verwezenlijken: zelfbeeldontwikkeling, gedragsvorming en de executieve functies zijn daar voorbeelden van.  

We vinden het belangrijk om je als professional bekwaam te laten voelen om muziek in te zetten in de praktijk. Daarbij zoeken we samen uit welke werkvormen voor jou passend zijn, en wat voor ontwikkelingen en kansen er liggen om muzikale projecten te ontwikkelen. Of je nu meer uit de muzikale hoek of de pedagogische hoek komt zien we als een enorme meerwaarde. Het biedt de mogelijkheid om een kruisbestuiving te laten plaatvinden tussen verschillende invalshoeken, leren van elkaars expertise en dat gebruiken in je eigen praktijk.  

Door middel van thematische workshops (vb. muzikale identiteit, muziek en taal, verhalend ontwerpen, improviseren, stemgebruik en presentatie) maak je kennis met je eigen mogelijkheden en die van andere professionals. Hoewel deze module wordt aangeboden binnen het programma van de Pabo richten we ons ook op een bredere doelgroep en zijn de geleerde vaardigheden in te zetten in het BO, SBO en meer. 

Leeruitkomsten

  • Je leert verschillende manieren kennen om muziek in te zetten in de beroepspraktijk, om daarbij doelen te vervullen op het gebied van onder andere groepsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerking, gedrag en zelfbeeld.
  • Je toont zichtbare actieve deelname en betrokkenheid tijdens (het leiding geven aan) muzikale werkvormen in college, zowel individueel als in samenwerking met klasgenoten.

Na deze module

  • Je hebt kennisgemaakt met manieren om muziek in te zetten in jouw beroepspraktijk.
  • Je hebt zelf ontdekt welke werkvormen op het gebied van muziek passend zijn bij jouw eigen muzikale identiteit; zowel productief (muziek maken, zingen, spelen, improviseren etc.) als receptief (luisteren).
  • Je hebt ervaren op welke wijze muziek betekenisvol kan zijn voor jouzelf, maar ook voor de doelgroepen in je beroepspraktijk.

Beoordeling

Deze module wordt afgesloten met een praktisch toetsmoment waarbij de student klassikaal leidinggeeft aan een muzikale werkvorm, en hierbij kan toelichten voor welke doelgroep de werkvorm gekozen is en op welke wijze deze ingezet kan worden om buitenmuzikale doelen te bevorderen.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3. De bijeenkomsten zijn bij de Pabo, Zernikeplein 9.

Bijzonderheden

Deze keuzemodule is onderdeel van de minor Muziek en cultuureducatie. Als je die minor later kiest, moet je een andere HEA-keuzemodule volgen.

Aanmelden

Je kunt je via OSIRIS aanmelden voor een HEA-keuzemodule tussen 8 en 22 april 2024. 

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].