Duurzaamheid en buitenonderwijs

Studenten buiten op blokken voor Van OlstBorg 2022

In elke klas zijn kinderen die uit het raam naar buiten staren terwijl jij aan het lesgeven bent. Wat als je hun blik naar buiten volgt, zicht krijgt op wat er voor hen toe doet, en onderwijs maakt van de vragen die kinderen zichzelf stellen over de aarde? Leren breng je dan tot leven. Leren verbind je dan aan het doel van onderwijs. Je helpt kinderen zich te ontwikkelen tot volwassenen die zich thuis voelen op de aarde en er verantwoordelijkheid voor willen dragen, die een duurzame levenshouding hebben.

Leerkrachten die buiten hun onderwijs verzorgen ervaren de meerwaarde van onderwijs buiten en zijn hier enthousiast over, willen dit meer doen. Bovendien wijzen onderzoeken keer op keer op het belang van leren in en met natuur voor kinderen en voor de aarde. Hoog tijd om de aarde als je klaslokaal te zien en je onderwijs vanzelfsprekend buiten te gaan geven. In deze keuzemodule onderzoeken we samen hoe dit kan!

Internationaal onderzoek naar de effecten van buitenonderwijs levert aanwijzingen dat dit onderwijs bijdraagt aan sociale relaties en sociale competenties van leerlingen, aan beter en meer gemotiveerd leren, aan meer interesse in natuur of wetenschap op latere leeftijd (wat van groot belang is voor een duurzame samenleving) en aan meer fysieke en motorische beweging.

Buiten leren, het buiten behandelen van de lesstof in de lestijd van de school, kan gaan om:

 • veldwerk, excursies en schoolreizen
 • activiteiten gericht op duurzaamheid
 • survivaltochten
 • ‘schools’ leren rond en in de buurt van de school

In de keuzemodule is aandacht voor de drie hier genoemde vormen. Uiteraard vindt een heel aantal colleges dan ook buiten plaats!

Leeruitkomsten & beoordeling

Hoofddoelen van de cursus:

 • Studenten zijn in staat om buitenonderwijs te verzorgen en van de aarde hun klaslokaal te maken, in plaats van het lokaal dat ze binnen tot hun beschikking hebben.
 • Studenten dragen bij aan een ontwikkeling in het onderwijs, die tegemoet komt aan duurzaamheid in al zijn facetten, aan het behoud van onze aarde. Ze nodigen kinderen en jongeren uit zich te verbinden aan de natuur: daar waar je van houdt, daar wil je graag zorg voor dragen.  

Leeruitkomsten:

 1. De student raakt thuis in de kennis over het belang van natuur en duurzaamheid voor kinderen.    
 2. De student wordt vaardig in het gebruik van buiten als onderwijsleeromgeving en leert de onderwijswaarden te benoemen. Het maakt de student vertrouwd met het verzorgen van onderwijs buiten. De student weet wat het de kinderen geeft, wat hij/zij hen wil leren en hoe hij/zij dit doet.
 3. De student toont aan wat hij/zij in de eigen beroepsrol kan doen om duurzaamheid een plek te geven in het onderwijs, dat in toenemende mate buiten plaatsvindt.
 4. De student ontwerpt onderwijsactiviteiten die aansluiten bij duurzaamheid in en buiten het klaslokaal.

Al jouw ervaringen, nieuwe vaardigheden en opgedane kennis leg je vast in een portfolio.  

Organisatie

De keuzemodule (5EC) wordt in het tweede semester van het studiejaar aangeboden.

Literatuur

In deze keuzemodule werk je met onderstaande of vergelijkbare literatuur:

 • Maas, J. et. al. (2021). De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen. Whitepaper over de positieve impact van groene schoolpleinen op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, de klimaatbestendigheid van de omgeving en biodiversiteit. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3 op vrijdagochtend. De bijeenkomsten zijn bij de Pabo, Zernikeplein 9.

Aanmelden

Je kunt je via OSIRIS aanmelden voor een HEA-keuzemodule tussen 8 en 22 april 2024. 

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].