Filmeducatie

Studievoortganggroep

Bewegend beeld is alom vertegenwoordigd in onze maatschappij, we leggen onszelf en onze omgeving voortdurend vast. Het is daarmee van belang dat leerlingen (al op jonge leeftijd) hier op een open en positieve wijze mee om leren gaan, door middel van filmeducatie.

Filmeducatie* is het bewust kijken, maken en onderzoeken van film. Met filmeducatie leren leerlingen betekenis te geven aan wat ze zien of maken. Dit doen ze door hun ervaring te leren benoemen, te onderzoeken, en hierop te reflecteren.

Bij bewust kijken, maken en onderzoeken van film horen vijf vaardigheden:

  • Beleven
  • Verwoorden
  • Onderzoeken
  • Reflecteren
  • Creëren

Tijdens de module gaan de studenten hun eigen vaardigheden op deze vlakken (verder) ontwikkelen. Daarnaast krijgen zij handreikingen geboden om dit met hun eigen leerlingen te kunnen doen waarbij de nadruk zal liggen op het zelf maken van film met leerlingen.

Studenten onderzoeken hoe ze dit in hun klas kunnen inzetten door zelf een film te maken met leerlingen van een basisschool, film is daarbij zowel middel als doel.

De toetsing bestaat uit een filmvertoning in een van de bioscoopzalen in het Groninger Forum.

De module is bestemd voor alle educatieve opleidingen van de Hanze, dus naast ALO, Docent Muziek, Docent Beeldend, Docent Dans zeker ook voor PABO of ALO-PABO studenten.

Hoofddoel

Het bewust leren kijken, maken en onderzoeken van film met leerlingen.

Leeruitkomsten

De student realiseert onderstaande leeruitkomsten:

  1. De student analyseert filmbeelden door het bewust kijken naar en onderzoeken van film.
  2. De student ontwerpt en organiseert onderwijs waarbij leerlingen een creatief proces doorlopen met als eindresultaat een film.
  3. De student creëert samen met medestudenten en leerlingen een eigen korte film.
  4. De student past de vijf vaardigheden van filmeducatie toe in de praktijk om het artistiek creatief vermogen van leerlingen aan te spreken.
  5. De student reflecteert en waardeert het doorlopen creatieve proces.

Na deze module

Heb je er zin in om een film te maken met je klas én weet je hoe je dat kan doen.

Beoordeling

De toetsing bestaat uit een filmvertoning in een van de bioscoopzalen in het Groninger Forum.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3 op vrijdagochtend. De module zal voornamelijk plaatsvinden in de stad Groningen bij de Pabo, Zernikeplein 9. Tevens zullen we externe locaties bezoeken zoals het Groninger Forum en het Eye filmmuseum in Amsterdam. Met eventuele reistijd wordt rekening gehouden.

Benodigdheden en eventuele kosten

Een klein bedrag voor excursiekosten. Eventuele reiskosten, wanneer de student niet in het bezit is van een OV-jaarkaart, zijn voor rekening van de student.

Aanmelden

Je kunt je via OSIRIS aanmelden voor een HEA-keuzemodule. Vol = vol.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].

*Binnen filmeducatie omvat de term ‘film’ bewegend beeld, dat doorgaans met geluid wordt gepresenteerd, in de vorm van animatiefilms, speelfilms, korte films, documentaires en tv-series, maar ook games, trailers, videoclips, videokunst, AR- en VR-belevingen en social media-video’s.