Master in zicht

Student achter laptop in Forum met Martinitoren op de achtergrond

Al een idee wat je na het behalen van je bacheloropleiding gaat doen? Of is het tijd om je naast je baan verder te ontwikkelen? Wellicht ben je nog lang niet uitgeleerd en wil je graag verder studeren? Dan is deze keuzemodule iets voor jou.

In deze module maak je kennis met verschillende educatieve masters en kom je er achter welke vaardigheden van belang zijn bij het volgen en afronden van een masteropleiding aan de Hanzehogeschool, of eventueel aan een andere hogeschool of universiteit. 

De masters Talentontwikkeling & Diversiteit, Sport- en Bewegingsonderwijs en Kunsteducatie hebben de handen inéén geslagen en een keuzemodule ontwikkeld die jou voorbereidt op het volgen van een master. In deze module ga je aan de slag met vraagstukken die daadwerkelijk voortkomen uit de beroepspraktijk van de verschillende masters. Je proeft aan de verschillende masterstandaarden (meesterschap, onderzoekend vermogen, doorwerking en interprofessioneel handelen). Hierbij maak je kennis met verschillende vormen van onderzoek, staat interdisciplinair werken centraal en ga je aan de slag met je persoonlijk oriëntatie- en ontwikkelingsplan. 

Hoofddoelen van deze keuzemodule

  • Je hebt een helder beeld van wat het volgen van een master voor je verdere professionele ontwikkeling kan betekenen, met specifiek aandacht voor de drie educatieve masters van de Hanzehogeschool (Talentontwikkeling & Diversiteit, Sport- en Bewegingsonderwijs en Kunsteducatie). 

  • Je krijgt inzicht in je eigen professionele ontwikkeling waarbij je ontdekt of het volgen van een master past bij jouw ambities en professionaliseringsplannen.  

Leeruitkomsten

  • De student verantwoordt in een oriëntatie- en ontwikkelplan zijn professionele ontwikkeling.  
  • De student heeft zicht op verschillende masters en bijhorende master standaarden en weet wat dit voor de eigen professionele ontwikkeling kan betekenen.  

  • De student is zich bewust van de complexiteit van interprofessioneel handelen en de eigen rol en bijdrage aan een interprofessioneel team.  

  • De student voert in interdisciplinaire samenwerking binnen verschillende contexten onderzoeks-etudes uit relateert deze aan eigen interesse. 

  • De student onderzoekt eigen schrijfvaardigheden en doet uitspraken over de mate van beheersing en ontwikkelkansen in relatie tot wat er verwacht wordt in masteronderwijs. 

  • De student toont regie over zijn eigen professionele ontwikkeling.

Opzet en beoordeling 

De keuzemodule is grotendeels opgedeeld in 3 blokken van 4 weken waarin in elk blok één van de educatieve masters, met bijbehorend praktijkvraagstuk, centraal staat. Ieder blok wordt afgesloten met formatieve toetsmomenten gericht op schrijfvaardigheden, onderzoekend vermogen en reflectie op eigen ontwikkeling. Aan het einde van de master presenteer je je persoonlijk oriëntatie- en ontwikkelingsplan. 

Locatie, contacttijd en duur 

De module wordt aangeboden in blok 3 en 4 op vrijdagochtend. De keuzemodule bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur per keer.

De 3 blokken worden op de verschillende schools behorende bij de masters Talentontwikkeling & Diversiteit, Sport- en Bewegingsonderwijs en Kunsteducatie aangeboden. Dit betekent variatie in locaties.

Aanmelden

Je kunt je via OSIRIS aanmelden voor een HEA-keuzemodule. Vol = vol. 

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].