Stay Curious; leren van het jonge kind

Studietafel Mediatheek Van OlstBorg 2023.jpg

Wat kun je van, met en over kleuters leren? Wat betekenen kunst en creativiteit voor de ontwikkeling van kleuters? Hoe verhoud je je als jongvolwassene tot het jonge kind en wat kun je van het jonge kind leren? Hoe kun je de al aanwezige nieuwsgierigheid cultiveren, bij kleuters en bij jezelf?

Inhoud

Je maakt kennis met de doelgroep: kleuters in groep 1 en 2 van de basisschool. Je leert over de kunstzinnige ontwikkeling van jonge kinderen en over de rol van kunsteducatie daarbij. Je bent een groot deel aanwezig in groep 1 en 2 van de basisschool waar we mee samenwerken; de Rietzee in Groningen.

Samen met je medestudenten, docenten ter plekke en experts breng je in kaart op welke manier kleuters hun nieuwsgierigheid uiten, hoe je hun nieuwsgierigheid kunt aanwakkeren, en welke belemmeringen er mogelijk zijn. Andere vragen die je kunt stellen zijn: wat is het belang van spel? Hoe ontdekken kleuters dat wat voor hen onbekend is? En wat is de rol van materiaal en hoe kun je materialen inzetten bij kleuters?

Deze vragen beantwoord je allereerst door de tijd te nemen om kinderen te observeren. Je observeert welk kunstzinnig (creatief) gedrag jonge kinderen vanuit zichzelf laten zien, denk aan spelen, exploreren, uitproberen, experimenteren.

Ten tweede en deels tegelijkertijd verken je samen met kinderen de mogelijkheid tot participatie. Is er ruimte om met hen mee te doen? In interactie met de kleuters speel, exploreer en experimenteer je samen met de kinderen.

Ten derde spreek je regelmatig met de leerkrachten van de kleutergroepen. Ook worden er gastsprekers uitgenodigd die je meer vertellen over de wereld van het jonge kind.  Je hebt een bijdrage vanuit je eigen ervaring als jong kind.

Tot slot gebruik je alle informatie verkregen door observatie, participatie en gesprekken voor het vormgeven van nieuwe mogelijkheden op gebied van spel en kunst (bijvoorbeeld activiteiten) om de nieuwsgierigheid van kinderen te ontlokken.

Op Minerva ga je zelf ook bezig met materialen, uitproberen, experimenteren en spelen met kunst. Verzamel jouw eigen werk als kleuter! Wat leer je van jezelf als kind, en van de kleuters? Er worden ook hier specialisten als gastdocent uitgenodigd. Je breidt je handelingsrepertoir uit en neemt die nieuwe kennis en ideeën weer mee naar de basisschool.

We bespreken door intervisiesessies je ervaringen en vragen. Belangrijke begrippen in deze keuzemodule (Off Course): spelen, nieuwsgierigheid, het jonge kind, creativiteit, onbevooroordeeld kijken, participatie, zintuiglijk leren.

Je bevindt je in een Nederlandse context, op een basisschool. De lessen op Minerva kunnen in het Engels zijn, op de basisschool is de taal Nederlands. Geen voorkennis is nodig over kunst en kinderen of educatie. Voorwaarde is een open houding.

Het project mondt uit in een festival op het schoolplein van de basisschool.

Leerdoelen van de keuzeruimte

Je ontwikkelt tools om nieuwsgierigheid en spel bij het jonge kind én bij jezelf te ontwikkelen en hoe die te behouden en toe te passen in je eigen (onderwijs) praktijk.

Je leert te observeren en je observaties in een context te plaatsen om zo creatieve momenten bij kleuters te herkennen.

Je leert wat de waarde van het proces van spel en ontdekken is voor kleuters en hoe dat bijdraagt aan de ontwikkeling van hun creativiteit.

Je past de educatieve, creatieve en contextuele kennis toe in je ontwerpen en je uitvoering.

Je onderzoekt wat een leeromgeving voor het jonge kind kan zijn en onderzoekt wat deze van jou vraagt.

Je levert een bijdrage door hierin een enthousiaste, nieuwsgierige en flexibele houding aan te nemen waarin je je ondernemend opstelt en openstaat voor experiment.

Je werkt samen, en je deelt je resultaten en leert hoe de gezamenlijke opbrengsten bijdragen aan je eigen ontwikkeling.

Programma

De gastdocenten in het eerste blok worden van tevoren uitgenodigd, maar het programma wordt in overleg met de groep vormgegeven. In de twee blokken gaat we zo vaak mogelijk naar de school. Een aantal werk- en maaksessies zal op Minerva plaatsvinden. Er is een afwisseling van observeren, meedoen, ontwerpen & organiseren, uitvoeren, bespreken. Er zijn bijeenkomsten waarin de verschillende aspecten rondom nieuwsgierigheid, kleuters, kleuters en kunst, didactiek en pedagogiek, creativiteit, participatie en meer worden verkend. Met de groep en met de docenten van de kleuters.

Aan het eind van het tweede blok worden de opbrengsten gevierd in een festival op de school.

Kosten

Je hebt een dummie nodig; dat is een boek met leeg (zonder lijntjes) papier erin. Kosten max. 10 euro. En tekenmaterialen als stiften en potloden. Het kan zijn dat je materialen wilt aanschaffen om zelf te experimenteren.

Voorwaarden

Voorkennis over onderwijs of creativiteit is geen voorwaarde. Er wordt van je verwacht dat je je open en coöperatief opstelt en dat je bereid bent daadwerkelijk mee te doen met de jonge kinderen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze module via OSIRIS. Vol = vol.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].