Stimuleren van zelfregulatie en motivatie

Groepswerk bij vijver Noorderplantsoen 2022.jpg

Ben jij een student die graag meer wilt weten over zelfregulatie en motivatietheorieën en hoe je deze kunt toepassen tijdens je stage? Dan is deze module iets voor jou!

In de module worden verschillende inhouden behandeld, waaronder:

  • zelfregulatiecyclus (Zimmerman);
  • motivatietheorieën (Ryan & Deci);
  • veilig leerklimaat;
  • begeleidingsmodellen zoals scaffolding.

De student bepaalt op basis van zijn eigen leerbehoefte, welk van de inhouden gekozen wordt voor het ontwikkelen van een product. Het product wordt ontwikkeld voor- en toegepast op de eigen leerwerkplek. De student doorloopt de ontwerpcyclus om te komen tot de ontwikkeling van het product.

De student wordt begeleid door de verschillende colleges die worden aangeboden (zowel theorie als praktijk). Daarnaast worden er studieteams gevormd waarin de studenten met- en van elkaar kunnen leren.

Leeruitkomsten

De student verdiept zich in de thema’s zelfregulatie en motivatie en leert hoe hij/zij dit kan toepassen in de praktijksituatie, die per student verschillend kan zijn. Deze is ondersteunend aan de leeruitkomsten waar de studenten aan werken, bijvoorbeeld bij hun challenge. De student maakt zijn ontwikkeling zichtbaar door het ontwikkelen van een product, passend bij zijn leerbehoefte. Dit product wordt door de student op eigen wijze gedeeld middels het performance assessment.
 
In deze keuzemodule komen de onderstaande doelen aan bod.

  1. De student toont aan in zijn eigen ontwikkeling het proces van zelfregulatie te kunnen doorlopen.
  2. De student toont aan zelfregulatie en motivatie te kunnen stimuleren op zijn leerwerkplek.  

Beoordeling

Aan het einde van het semester toont de student in het performance assessment aan welk product is ontwikkeld en hoe hij/zij de leeruitkomsten heeft gerealiseerd.  

Locatie, contacttijd en duur

Deze keuzemodule wordt gegeven op de woensdagmiddag in blok 1 bij Sportstudies, Zernikeplein 17.

Aanmelden

De inschrijving voor deze module is op dit moment gesloten.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].