Traumasensitief handelen

Student weerspiegeling raam Forum 2022.jpg

In deze module leer je als student om het idee los te laten dat kinderen hun gedrag altijd onder controle hebben, dat zij altijd oorzaak en gevolg kunnen onderscheiden en daardoor “beter gedrag” kunnen laten zien “als ze zouden willen”. Dit gaat misschien voor veel kinderen wel op, maar niet voor de kinderen met een traumatische ervaring (Horeweg, 2019).

Om te kunnen werken met kinderen met een traumatische ervaring of levensingrijpende gebeurtenis(sen), om hen écht te kunnen zien en hun gedrag te begrijpen, zijn vaardigheden als bewustwording en signalering van belang.

Hoe meer de leerkracht is afgestemd op wat de leerling kan hebben meegemaakt, hoe beter het leerklimaat wordt. De leerling voelt immers dat de leerkracht hem “ziet”. Dat geeft meer ontspanning en veiligheid en zorgt voor welbevinden, waardoor het makkelijker wordt om te leren.

De stage klas/groep van de student is het startpunt voor het ontwikkelen van vaardigheden en de vormt de basis voor uit te voeren opdrachten.

Leerdoelen

  • De student vergroot zijn kennis van trauma en de effecten daarvan.
  • De student kan het gedrag van getraumatiseerde kinderen herkennen en begrijpen;  voert onderbouwde interventies uit op individueel en (sub)groepsniveau, gebaseerd op gesignaleerde onderwijs behoeften van de leerlingen.
  • De student leert met het gedrag van getraumatiseerde kinderen omgaan.
  • De student kan een actievere rol spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen.
  • De student realiseert in zijn manier van aanpak dat kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren ;De student kan een beredeneerde keuze maken in het gebruik van een instructiemodel en passende didactische werkvormen;  De student kan zijn klassenmanagement beargumenteren; vanuit verschillende situaties, meerdere handelingsalternatieven en vanuit een onderbouwde keuze voor een voorkeursalternatief maken.
  • De student weet waar steun te zoeken en krijgen bij anderen, professionals in en buiten de school, en wordt zo meer tevreden over zijn eigen werk.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3 op vrijdagochtend. De bijeenkomsten zijn bij de Pabo, Zernikeplein 9. 

Bijzonderheden

Deze keuzemodule is onderdeel van de minor Gedrag en leren. Als je die minor later kiest, moet je een andere HEA-keuzemodule volgen.

Aanmelden

Je kunt je via OSIRIS aanmelden voor een HEA-keuzemodule. Vol = vol.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].