Veilig en kansrijk opgroeien

Informeel overleg in Forum 2022.jpg

Wat zijn oorzaken en gevolgen van armoede? Hoe kun je als professional signalen van opgroeien in armoede herkennen? En hoe kun je de kansen voor deze kinderen vergroten? In de keuzemodule Veilig en kansrijk opgroeien komen deze vragen aan bod.

​In 2020 leefden in Nederland ruim 220 duizend kinderen in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens (CBS, 2020). Dat komt neer op gemiddeld ongeveer twee kinderen per schoolklas. Vooral als de armoede chronisch is, kan dit het opgroeien onder druk zetten. Naast een groter risico op onder andere een lager welbevinden, sociale uitsluiting en mindere onderwijskansen kan het bijvoorbeeld ook leiden tot chronische (armoede)stress bij de ouders, wat de band tussen ouders en kind kan verstoren (NJi, 2020).

De keuzemodule is zo opgezet dat we je hoofd, hart en handen aanspreken. Je doet veel nieuwe kennis op (hoofd), maar zult ook de impact ervan ervaren (hart). Daarnaast steek je letterlijk je handen uit je mouwen bij bijvoorbeeld de voedselbank. Na deze module heb je je blik verbreed en heb je handvatten voor het handelen als professional gekregen.

We gaan in op factoren die een positieve of negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, je eigen achtergrond, je wordt je bewust van de invloed van je eigen ideeën, aannames en houding met betrekking tot kansengelijkheid en je leert hoe je zelf een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid. 

In de lessen wordt kennis overgedragen, wordt aandacht besteed aan (gespreks- en communicatie) vaardigheden en stilgestaan bij de eigen ontwikkeling (als kind/jongere en als aankomend professional).

Hoofddoelen 

 • Je (her)kent risico- en beschermende factoren van kinderen en jongeren die opgroeien in een potentieel kwetsbare context waaronder school (bijvoorbeeld door armoede, kindermishandeling, sociale uitsluiting).
 • Je creëert kansen voor kinderen en jongeren om kansengelijkheid te bevorderen.    

Leeruitkomsten

 • Je hebt basiskennis van de invloed van het opgroeien in potentieel kwetsbare contexten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.   
 • Je reflecteert op de eigen socialisatie (normen, waarden, overtuigingen) en bent jezelf bewust van de invloed hiervan op de eigen houding en benadering ten opzichte van kinderen en jongeren.    
 • Je benoemt wat je in de eigen beroepsrol kan doen om kansengelijkheid te bevorderen en rekening te houden met armoedefactoren.

Beoordeling 

Gedurende de module werk je aan opdrachten die je verzamelt in een dossier. Aan het eind van de module wordt het dossier beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. 

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3 en bestaat uit 7 bijeenkomsten op vrijdagochtend. De bijeenkomsten zijn bij de Pabo, Zernikeplein 9. 

Benodigdheden en eventuele kosten

Voor de module wordt gebruik gemaakt van online bronnen die in de studiehandleiding worden beschreven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden

Je kunt je via OSIRIS aanmelden voor een HEA-keuzemodule. Vol = vol. 

Ervaringen van studenten die je voor gingen

 • "Zeer indrukwekkend."

 • "Superinteressante keuzemodule."

 • " Interessante en leerzame module. Zou het andere studenten aanraden".

 • "Leerzaam en waardevol."

 • "Na de module had ik genoeg informatie over wat je kan doen om anderen te helpen."

 • "Het is goed om te weten dat Stichting Leergeld bestaat."

 • "Ervaringsdeskundige; houd dit gastcollege er in, ontzettend prachtig!" 

 • "Ik ben blij dat ik deze module gekozen heb."

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].