Imaginative dialogues

pimdi_erasmus_mke.jpeg

Hoe creëer je een dialoogruimte waarin ieders stem gehoord en gezien kan worden? Een ruimte waarin verschillen niet weggewuifd of uitvergroot worden, maar onderwerp zijn van dialoog. Een dialoog waarbij alle zintuigen aan staan, waar gemaakt en bewogen en niet alleen gesproken wordt, een verbeeldingsrijke dialoog. Performatief, visueel, narratief, auditief en embodied. Hoe luister je daadwerkelijk naar de ander, hoe schort je je mening op en bevraag je je aannames? Dat is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. En de kunsten kunnen hierbij helpen.

In een driestap van exploring – inviting – engaging – ga je eerst onderlinge verschillen in achtergrond, disciplines, cultuur en gender in een dialoog zonder woorden in het spel brengen. Je laat je hierbij inspireren door kunstenaars die dialogen en ontmoetingen faciliteren. Je maakt kennis met verschillende filosofische en pedagogische concepten van dialoog en meerstemmigheid, zoals Buber, Bhabha, Bohm.

Vervolgens ontwerp je dialoogruimtes en spelregels voor anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groep leerlingen in het voortgezet onderwijs of mbo, een team professionals of wijkbewoners. Je nodigt  anderen uit in deze ‘Third space’, een ontmoetingsruimte voor het onbekende, een safe & brave space. Vanuit alle zintuigen reflecteer en documenteer je de ontmoeting en de transformaties die hierdoor ontstaan.

Tenslotte pak je een in jouw omgeving relevant en controversieel vraagstuk op. Je kan ook voor een dialoogvraag kiezen die door het werkveld wordt aangedragen. Je bepaalt wie de participanten van de dialoog zijn en op welke manier je de verbeelding wilt uitdagen, safe & brave. Je ontwerpt de condities voor deze dialoog en gebruikt hierbij je artistieke, educatieve en sociale kennis. Je voert de dialoog uit en brengt de ervaringen hiervan verbeeldingsrijk in kaart.

Integrale toetsing

Tijdens deze module houd je een logboek bij waarin je verbeeldingsrijk je reflecties en bevindingen vanuit de driestap explore- invite – engage documenteert. Je presenteert/deelt je ontworpen en uitgevoerde dialoog en dialoogruimte zodanig dat je verworven kennis en ervaring bruikbaar voor anderen wordt.

  • Je weet diverse bestaande - ook non-verbale en artistiek - dialoogvormen in te zetten om culturele, sociale en persoonlijke verschillen te exploreren en hiermee zicht-, hoor- en deelbaar te maken.
  • Je ontwerpt dialoogruimtes en faciliteert verbeeldingsrijke dialogen voor verschillende contexten en doelgroepen. Hierbij is aandacht voor maatschappelijke en sociale vraagstukken.
  • Je kent (werk)vormen van embodied reflection en weet deze toe te passen in verschillende stadia van de dialoog, voor de deelnemers en zichzelf.
  • Je documenteert dialogische processen en deelt reflecties en deelt ervaringen op een verbeeldingsrijke manier.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3 en 4 en bestaat uit 14 bijeenkomsten op vrijdagochtend. De bijeenkomsten zijn bij Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158.

Bijzonderheden

Het is ook toegankelijk voor internationale studenten.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze module via OSIRIS.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].