Verbeeldingrijke dialogen

pimdi_erasmus_mke.jpeg

Hoe creëer je een dialoogruimte waarin ieders stem gehoord en gezien kan worden? Een ruimte waar verschillen niet worden weggewuifd of uitvergroot, maar onderwerp zijn van dialoog. Een dialoog waar alle zintuigen aan staan, waar gemaakt en bewogen wordt en niet alleen gesproken, een verbeeldingrijke dialoog. Performatief, visueel, verhalend, auditief en belichaamd. Hoe luister je eigenlijk naar de ander, schort je je mening op en stel je je aannames ter discussie? Dit is niet gemakkelijk, maar in onze huidige, gepolariseerde samenleving is het echt nodig. En de kunsten kunnen hier een grote rol in spelen.

Inhoud
Deze module gaat over hoe je (interculturele) dialogen zo kunt vormgeven dat er een vruchtbare, creatieve dialoogruimte ontstaat voor alle deelnemers. Een ruimte die veilig is, waar naar iedereen geluisterd wordt en iedereen zijn stem kan laten horen en die tegelijkertijd dapper is, die uitnodigt om in dialoog met anderen verschillen te verkennen, ook als die ongemakkelijk zijn, en om samen tot nieuwe verbindingen en creaties te komen.

De module is geïnspireerd op het internationale PIMDI-project 'a Pedagogy of Imaginative Dialogues' dat is opgezet in samenwerking met kunstacademies in Noorwegen, Finland en IJsland. In dit project zijn methoden ontwikkeld voor dialogen waarin alle zintuigen worden betrokken en de kunsten - in alle verschijningsvormen - een belangrijke rol spelen. Onderdeel van deze methode is een driestappenproces van 'verkennen' - 'uitnodigen' - 'betrekken'.

Verkennen: onderlinge verschillen in achtergrond, opleiding, cultuur en sekse komen aan bod in een verbeeldingrijke dialoog. Je wordt geïnspireerd door kunstenaars die dialogen en ontmoetingen faciliteren (o.a. Lotte van den Berg) en docenten die deelnamen aan het PIMDI-project. Je maakt kennis met verschillende filosofische concepten van dialoog en meerstemmigheid, zoals David Bohm en Mikhail Bakhtin.

Uitnodigen: Vervolgens ga je aan de slag; je bedenkt een brandende vraag die je samen onderzoekt, ontwerpt een dialoogruimte en ontwikkelt een verbeeldingrijke dialoog waarin je beeld, muziek, beweging en/of taal gebruikt om op andere manieren dan alleen talig te communiceren. In het ontwerpproces experimenteer je met verschillende dialoogvormen en nodig je anderen uit om je dialoog te testen en verder te ontwikkelen. Je gebruikt vormen van belichaamde reflectie om hierop te reflecteren.

Betrekken: Tot slot nodig je anderen van buiten uit om deel te nemen aan jouw verbeeldingrijke dialoog. Afhankelijk van wat de brandende vraag is, wordt bepaald voor wie dit relevant is. Je kunt denken aan een groep studenten in het voortgezet onderwijs of een groep studenten in het beroepsonderwijs, een groep verzorgers of buurtbewoners. Je ontwerpt een dappere ruimte voor de verbeeldingrijke dialoog die je hebt ontwikkeld en gebruikt je artistieke, educatieve en/of sociale kennis. Na het voeren van de dialoog vraag je de deelnemers om feedback en vervolgens gebruik je een vorm van belichaamde reflectie binnen je eigen groep. Tot slot documenteer je.

Deelname
We werken graag met een diverse groep studenten uit verschillende domeinen en culturele achtergronden. We dagen studenten uit de kunsten uit om het dialogisch potentieel van hun kunstdiscipline te onderzoeken, in interactie met andere disciplines. We bieden studenten uit het onderwijs en de gezondheidszorg de kans om samen met kunstenaars/kunststudenten dialoogruimtes te ontwerpen om de dialogen te voeren die de wereld nu nodig heeft.

Geïntegreerde beoordeling
Tijdens deze module houd je een logboek bij waarin je je reflecties en bevindingen documenteert van het driestappenproces van verkennen-uitnodigen-betrekken op verbeeldingsrijke manieren. Je deelt de dialoog en de dialoogruimte die je hebt ontworpen op zo'n manier dat je opgedane kennis en ervaring nuttig wordt voor anderen.

  • Je weet hoe je verschillende bestaande - inclusief non-verbale en artistieke - vormen van dialoog kunt gebruiken om culturele, sociale en persoonlijke verschillen te verkennen en ze zo zichtbaar, hoorbaar en deelbaar te maken.
  • Je ontwerpt dialoogruimtes en faciliteert verbeeldingrijke dialogen voor verschillende contexten en doelgroepen. Er is aandacht voor maatschappelijke en sociale kwesties.
  • Je kent (werk)vormen van belichaamde reflectie en weet deze toe te passen in verschillende stadia van de dialoog.
  • Je documenteert dialogische processen en deelt reflecties en ervaringen op een verbeeldende manier.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3 en 4, tweewekelijks op vrijdagochtend. De bijeenkomsten zijn bij Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158.

Bijzonderheden

Het is ook toegankelijk voor internationale studenten.

Aanmelden

Je kunt je via OSIRIS aanmelden voor een HEA-keuzemodule. Vol = vol.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].