Ons onderzoek

Student legt andere student iets uit 2022.jpg

De Hanzehogeschool Groningen doet als University of Applied Sciences aan praktijkgericht onderzoek. Hierin werken wij samen met bedrijven en instellingen. Met elkaar komen we tot nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij. Onderzoek levert ook nieuwe kennis en inzichten voor ons onderwijs. Het speelt dan ook een belangrijke rol in de professionalisering van onze studenten en medewerkers. Lees hieronder over de onderzoeksprojecten binnen de Hanze Educatie Academie.

Kansrijke generaties

​Hoe kunnen Groningers gelukkiger wonen, leven en werken? In project 'Tijd voor Toekomst' werk je samen met onderzoekers, lectoren, docenten, studenten en het werkveld aan lokale vraagstukken rondom armoede, eenzaamheid en een ongezonde levensstijl. Zo ontwikkelden ze een dagprogrammering voor basisscholen. Dit biedt kinderen kansen die ze anders zouden missen. Een voorbeeld van hoe de combinatie tussen onderwijs, sport en sociaal werk resulteert in innovatieve oplossingen.

Start(v)aardig

Bijna de helft van de kinderen beweegt te weinig. Voor een leven lang bewegen is het essentieel dat kinderen op jonge leeftijd een goede start krijgen; dat zij motorisch vaardig zijn, plezier ervaren in bewegen en kennis hebben van sport en bewegen. 'Jong geleerd is oud gedaan' is een belangrijke passende uitspraak. Het fundament voor een leven lang bewegen wordt gelegd in de kleuterperiode. Binnen dit project onderzoeken docenten, studenten, lectoren, onderzoekers én werkveld hoe beweegvaardigheid van kleuters het beste gestimuleerd kan worden. 

Voor innovatie in het onderwijs

De maatschappij verandert, het onderwijs verandert. Dit vraagt om een nieuw type onderwijsprofessional. Leraren die hun talenten en unieke vaardigheden inzetten. Mensen die dankzij hun brede blik nieuwe manieren ontwikkelen om komende generaties goed op te leiden. Samenwerking en praktijkgericht onderzoek staan daarom centraal bij de Hanzehogeschool. Zo vind je bij ons innovatiewerkplaatsen waar je als student de kans krijgt om met docenten, onderzoekers en mensen uit het werkveld aan praktische en actuele vraagstukken te werken. Ook via onze cross-overs willen we innovatie stimuleren. Zo helpen wij je te ontplooien tot een leraar die op meerdere én andere manieren het verschil kan maken.

Bekijk hier onze onderzoeken!