Docentprofessionalisering

Docent Built Environment leg student iets uit 2022.jpg

Leergangen mbo

​Bent u MBO docent en actief in het excellentie onderwijs?
Onderwijs aan talentvolle studenten vraagt om een specifieke aanpak die aansluit bij de behoeften en wensen van deze specifieke doelgroep (Wolfensberger, 2012). 

Het open en innovatieve karakter van excellentie programma's vraagt om specifieke didactiek. Inzicht in de vraag van de student is daarom belangrijk zodat de docent zijn begeleiding daarop kan afstemmen en een keuze kan maken uit zijn repertoire aan doceerstrategieën. De Noordelijke ROCs (Groningen, Drenthe en Friesland) hebben de samenwerking gevonden en Noorderkracht opgericht. Vanuit deze beweging zijn diverse initiatieven ontwikkeld om Excellentie binnen het MBO de plek te geven die het verdient. Een van de initiatieven is het gezamenlijk volgen van de door de Hanzehogeschool ontwikkelde leergang A Teacher's Road to Excellence.

Heeft u interesse in deze leergang of wilt u deelnemen aan de hierboven beschreven docentencafe's? Neem dan contact op met Lisette Wierenga ([email protected]) .

Leergemeenschap Talentontwikkeling hbo

​Ben je docent in het HBO en wil je je ontwikkelen in het begeleiden van talentvolle studenten?
Draag je graag bij aan de talentontwikkeling van je studenten? Dan is aansluiten bij de 'Leergemeenschap Talentontwikkeling' vast wat voor je.

Het Hanze Honours College heeft een flexibel aanbod samengesteld waarmee je, samen met collega's, aan de slag gaat met talentontwikkeling in jouw onderwijssetting.

Je begint met het Startpakket dat je inzicht geeft in talentontwikkeling en ruimte biedt om te gaan experimenteren met de inzichten die je opdoet. Daarna kies je een of meerdere pakketten waarin je vanuit verschillende docentrollen invulling geeft aan talentontwikkeling: als coach,als bruggenbouwer en als innovator.

Door deelname aan de pakketten maak je ook deel uit van een leergemeenschap die elkaar in ieder geval vier keer per jaar ontmoet tijdens een docenten-café. Interesse? Neem contact op met Jacqueline Selker ([email protected]).

Wil je meer weten over Leergemeenschap Talentontwikkeling hbo? Klik dan hier voor meer informatie.