dr. ir. Floris Boogaard

Floris Boogaard doet met zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Water
onderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat in het stedelijk gebied.
Samen met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid
ontwikkelt hij maatregelen om de gebouwde omgeving aan te passen (adaptatie)
aan de effecten van klimaatverandering en menselijk handelen. De grootste opgave
voor een klimaatbestendige toekomst is een betere balans te vinden tussen te veel
en te weinig water. Dit vraagt om optimaal en innovatief gebruik van de openbare
ruimte en bestaande infrastructuur.
Floris richt zich met zijn onderzoek op wateroverlast en het functioneren van
riool- en watersystemen; hij houdt zich bezig met opwarming van stedelijk gebied
(hittestress) en kosteneffectief ontwerp, aanleg en beheer van klimaatadaptieve
maatregelen, zoals het implementeren van water en groen en vergaande
klimaatadaptatie als drijvend bouwen.
Floris heeft als visie vooral het empirisch leren: hij wil de nieuwe ontwerpende ingenieurs een hoog gehalte aan 'learning by doing' meegeven. Dit resulteert in concrete innovatieve onderzoeksproducten en projecten.

Behalve als lector werkt Floris ook als consultant bij adviesbureau Tauw.

- Curriculum Vitae & publicatielijst

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}