Hydrohub MegaWatt Test Centre

Open innovatiecentrum voor groene waterstof  
Op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool wordt momenteel gebouwd aan het Hydrohub MegaWatt Test Centre: een state-of-the-art onderzoeksfaciliteit voor het optimaliseren en opschalen van de productie van groene waterstof via elektrolyse. Dit is essentieel om 'groene' waterstof goedkoop, efficiënt en op grote schaal te kunnen produceren. Daarmee kan de chemische industrie haar CO2-emissies reduceren. Doel is om dit vóór 2030 te bereiken. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Twee vliegen in één klap 

'Groene' waterstof wordt gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit (m.n. windparken op zee) in plaats van gas. Door over te stappen op groene waterstof slaat de industrie twee vliegen in één klap: stoppen met aardgasgebruik en forse vermindering van de CO2-uitstoot. Elektrisch waterstof produceren kan al meer dan honderd jaar, maar vanwege de kosten wordt nu veelal aardgas gebruikt. Hier komen miljoenen tonnen CO2 bij vrij en dat is belastend voor het milieu.  

Het Hydrohub Innovatie Programma onderzoekt hoe groene waterstof productie betaalbaar kan worden op grote schaal. De industrie moet immers kunnen overstappen om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen. De bedrijven zullen hiervoor warmlopen wanneer de kosten niet te hoog worden en of de productie op grote schaal inderdaad mogelijk is. De elektrolyse-installaties die nu beschikbaar zijn, hebben een vermogen van enkele megawatts en zijn te klein om deze schaalvergroting te kunnen realiseren: zij produceren slechts een klein percentage van de huidige waterstofbehoefte in de chemische industrie (inmiddels meer dan 1500 miljoen kg per jaar). Elektrolysers op industriële schaal (in gigawatts) zijn dus essentieel. 

Van testen tot implementeren  

Het Hydrohub MegaWatt Test Centre wordt een open innovatiecentrum. Eerst worden er verschillende test- en ontwikkelprogramma's voor waterstofproductie met bestaande partners uitgevoerd. Dit gebeurt met twee verschillende elektrolyse-installaties van elk 250 kilowatt: bij tests op deze schaal wordt duidelijk of er nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Als de waterstoftechnologie hier goed werkt, kan ze worden uitgerold naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. De onderzoeken in het Test Centre leiden tot een standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen. Later biedt het centrum ook anderen de mogelijkheid hun innovatieve producten en ideeën te testen. Kan het elektrolyseproces grootschalig en efficiënt werken en lukt het dan de productiekosten van groene waterstof sterk te verlagen? Die vraag zal hier beantwoord moeten worden.  

Het testcentrum wordt gerealiseerd door een consortium van Nouryon, Shell, Gasunie, Yara, Frames, Groningen Seaports, TNO, Yokogawa, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en ISPT.  

Het initiatief, gefinancierd door het bedrijfsleven en de Topsector Energie, wordt mede mogelijk gemaakt door een stevige ondersteuning van 1 miljoen van het Nationaal Programma Groningen en 1 miljoen van de Hanzehogeschool. Jan-jaap Aué, directeur van EnTranCe – Centre of Expertise Energy, is blij met de komst van Hydrohub: 'Er zijn veel ondernemingen die graag een stap willen zetten op het gebied van waterstof en die eigenlijk te klein zijn om de investeringen te kunnen doen. Bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy krijgen ze de mogelijkheid om hun ideeën uit te voeren.' 

Naar verwachting zal het testcentrum in 2022 zijn deuren openen. 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}