Inschrijven

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Wanneer je je wilt inschrijven bij de Hanzehogeschool Groningen moet je dat doen via www.hanze.studielink.nl. Om in te loggen in Studielink heb je je DigiD-code nodig. Woon je in het buitenland en heb je geen DigiD-code, dan kun je inloggen op Studielink via een gebruikersnaam en wachtwoord.

Om ingeschreven te kunnen worden bij de Hanze moet je uiterlijk 1 september van het betreffende studiejaar voldoen aan je inschrijvingsvoorwaarden. Deze inschrijvingsvoorwaarden staan genoemd in onderstaande checklist.
Let op: fixus opleidingen hanteren een vroegere deadline, hiervoor geldt dat je op 1 juli moet hebben voldaan aan je inschrijvingsvoorwaarden.

Checklist inschrijvingsvoorwaarden

 • Verificatie van je identiteit. Als je een verzoek tot inschrijving doet via DigiD en je geeft toestemming om je identiteit te laten verifiëren bij de Basis Registratie Personen (BRP) zal dit proces geautomatiseerd plaatsvinden. Wanneer dit niet lukt, zal de studentenadministratie je vragen een kopie van je ID-bewijs of Paspoort op te sturen die geldig is op datum start studie.
 • Verificatie van je vooropleiding gegevens. Het bewijs dat je over het voor toelating vereiste diploma beschikt, met daarbij een cijferlijst met behaalde resultaten. Op het moment dat dit bewijs niet via DigiD geleverd kan worden op grond van de verificatie via je verzoek tot inschrijving in Studielink, zal de studentenadministratie je vragen een kopie te uploaden of mailen.
 • Betaling van collegegeld. Voor informatie zie de volgende link.
 • Taaleis. Indien je een niet Nederlandse vooropleiding hebt en een Nederlandstalige opleiding gaat volgen, dan moet je een NT2-II (lezen, spreken, schrijven, luisteren) bewijsstuk uploaden. Voor een aantal opleidingen gelden ook Engelse taaleisen. Zie voor meer informatie de volgende link.
 • Inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP). Alle studenten van de Hanze, afkomstig uit een ander land en die zich in Nederland vestigen, dienen op 1 september van het betreffende studiejaar ingeschreven te staan in de BRP.
 • Studiekeuzecheck. Meer informatie hierover vind je via de volgende link.
 • Decentrale selectie. Sommige opleidingen hebben een maximum aantal opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar, als zich meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen zijn, worden studenten geselecteerd middels een decentrale selectie. Meer informatie vind je via de volgende link en de website van DUO.
 • Rechtmatig verblijf. Aanvullende inschrijvingsvoorwaarde voor studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit. Voor meer informatie zie de volgende link.
 • Aanvullende eisen of werkzaamheden. Sommige opleidingen hanteren aanvullende eisen of eisen m.b.t. werkzaamheden. Deze zijn terug te vinden op de websites van de verschillende opleidingen. 

De voortgang van je verzoek tot inschrijving kun je stap voor stap volgen op je persoonlijke pagina in Studielink.


Studentenkaart en bewijs van inschrijving

Hoe krijg ik mijn studentenkaart?

 • Als je een Nederlands adres hebt opgegeven in studielink, ontvang je je studentenkaart - mits je volledig bent ingeschreven - automatisch op dit adres. 
 • Heb je nog geen Nederlands adres in studielink opgegeven, doe dit dan zo snel mogelijk!

Zodra jouw adres dan bij ons bekend is zal je studentenkaart alsnog naar dit adres verstuurd worden. Het kan even duren voordat je je studentekaart ontvangt, omdat er op wekelijkse basis een check zal plaatsvinden en de externe leverancier ook een wachttijd heeft van 14 dagen.

Meer informatie omtrent de studentenkaart en verklaring van inschrijving vind je hier.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}