Aanmelden en toelating

big band pcc saxen

Wil je toelating doen voor een opleiding aan het Prins Claus Conservatorium? Meld je dan aan via Studielink. Check op de pagina van de opleiding van jouw keuze aan welke toelatingseisen je moet voldoen. Daar vind je ook meer informatie over de procedure.

Deadlines voor aanmelden

Bachelor Muziek
1 maart: Klassieke Muziek | Dirigent HaFaBra & Koor | Docent Muziek – Klassieke Muziek
1 april: Jazz | Docent Muziek - Jazz
1 mei: Compositie & Muziekproductie (C&M)

Bachelor Docent Muziek
Je meldt je aan met een Artistiek Profiel.

Is jouw Artistieke Profiel Klassieke Muziek of Dirigent? Meld je dan bij voorkeur aan voor 1 maart.

Is jouw Artistieke Profiel Jazz of Compositie & Muziekproductie? Meld je dan bij voorkeur aan voor 1 april (onder Jazz vallen all genres lichte muziek en pop).

NB: Voor aanmelden na 1 maart (Klassiek en Dirigent) of 1 april (Jazz en C&M) neem je contact op met Francisca Motta.
​​​​​​​
Master
1 maart: Classical Music 
1 april: New York Jazz 
1 april: New Audiences and Innovative Practice (NAIP)