Honours ambassadeur: Mirte de Vrieze

  • Alumnus aan het woord
Mirte de Vrieze

​Mirte is altijd op zoek naar innovatieve toepassingen voor muziek en ze maakt graag een verbinding met verschillende disciplines om samen tot een bijzonder eindresultaat te komen. Ze studeerde Compositie, Muziek- en Studioproductie en is afgestudeerd in 2019.

Waarom Honours?

"Ik heb voor honours gekozen omdat ik het als een kans zag om meer te leren over de ontwikkeling van games en interactieve muziek. Door lessen en projecten te kunnen volgen op andere afdelingen van de Hanzehogeschool kon ik mijn hoofdvak verdiepen.
De nieuwe perspectieven die hieruit zijn voortgekomen hebben ervoor gezorgd dat ik muziek heb mogen componeren voor de "Panorama Romantica". Deze interactieve panorama is ontwikkeld door het Reality Centre van de RUG, in opdracht van het Groninger Museum. Daarnaast heb ik met een projectteam van verschillende Hanze studenten een virtual reality kinderboek geschreven en ontwikkeld."
 

"Blijf dichtbij je eigen interesses en onderzoek hoe je jouw talent in kunt zetten. Laat het plan met jouw inzichten meebewegen."
 

Honours opbrengsten!

"Doordat je zelf verantwoordelijk bent voor de route die je binnen Honours neemt, kon ik na nieuwe inzichten telkens mijn plan bijstellen en daardoor dichtbij mijn interesses blijven. Hierdoor heb ik mijn programma met succes en veel motivatie af kunnen ronden.  

Naast de voordelen van het disciplinaire netwerk en de opgedane vaardigheden om zelf een projectteam te kunnen leiden, draagt honours bij aan mijn toekomst als professional."

Video Mirte de Vrieze.PNG