Ga op uitwisseling

Erasmus.png

Je wilt meer van de wereld zien, een periode bij een andere docent studeren, je verdiepen in een specifiek onderwerp maar de expert op dat gebied geeft les aan een ander instituut. Zomaar een paar voorbeelden van redenen waarom je een deel van je studie in het buitenland zou willen doen. Dat kan! Binnen het ERASMUS+ programma van de Europese Unie.
Ook kunnen studenten van onze partnerinstituten een periode aan het Prins Claus Conservatorium studeren.

Binnen ERASMUS+ zijn beurzen beschikbaar voor bachelor- en masterstudenten. De studieperiode aan een buitenlands instituut wordt volledig erkend als integraal onderdeel van je studie, je studiepunten neem je dus mee terug. Wel moet je van tevoren overleggen met het hoofd van jouw afdeling welke vakken je in het buitenland gaat volgen en de studiepunten die je daarvoor krijgt. Wij helpen je bij de aanmeldingsprocedure en de plaatsing bij de instelling in het buitenland en in de meeste gevallen krijg je ter plekke hulp bij het zoeken naar woonruimte. Je betaalt geen extra collegegeld, maar alleen het collegegeld aan de eigen instelling. En je ontvangt een beurs om de extra kosten van het studeren in het buitenland te dekken. En heb je studiefinanciering? Dan krijg je die ook in de periode dat je in het buitenland studeert. 

Procedure en contact

Deelnemende universiteiten en hogescholen maken onderling afspraken over het aantal studenten en docenten dat ze van plan zijn uit te wisselen. Binnen ERASMUS+ zijn beurzen beschikbaar voor bachelor- en masterstudenten die in het kader van deze onderlinge afspraken tijdelijk in het buitenland willen studeren. De beurzen worden niet direct aan studenten maar aan de hogeschool of universiteit toegekend. En deze bepaalt vervolgens welke student voor een beurs in aanmerking komt. De periode waarvoor je een ERASMUS-beurs kunt krijgen, verschilt per universiteit of hogeschool en varieert van minimaal drie maanden tot hoogstens een academisch jaar.

De hoogte van een ERASMUS-beurs is afhankelijk van een aantal factoren zoals de duur van de buitenlandse studieperiode, het bestemmingsland en het aantal gegadigden. Het gemiddelde beursbedrag is, ongeacht de duur en de bestemming, ongeveer €250.- per maand.

Het is raadzaam om niet later dan in de maand januari voorafgaand aan het studiejaar waarin de uitwisseling plaatsvindt te beginnen met de voorbereidingen, aangezien de deadline voor de meeste conservatoria al in maart is. Wil je meer informatie of je aanmelden voor een uitwisseling neem dan contact op met Francisca Motta

Nuttige sites

https://www.erasmusplus.nl/ - website van ERASMUS+
www.wilweg.nl – algemene site over buitenlandse stages en uitwisselingen
www.aec-music.eu – site van de vereniging van conservatoria
www.nuffic.nl – Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs