Vrienden van het Prins Claus Conservatorium

Jazz ensemble

De Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium is een aantal jaren geleden opgericht met als doelstelling het ondersteunen van onze studenten.

De Stichting verstrekt beurzen aan studenten die zelf hun opleiding niet (helemaal) kunnen bekostigen. Daarnaast ondersteunt de Stichting studenten financieel bij het volgen van externe masterclasses en concoursen of bij reparaties of aanschaf van instrumenten. Ook is de Stichting in het bezit van een aantal kostbare instrumenten die worden uitgeleend aan studenten.

logo Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium

Word ook Vriend

Als Vriend kunt u jaarlijks 30, 100 of 500 euro bijdragen of zelf uw bijdrage boven de 30 euro bepalen. Voor bedrijven en instellingen is er daarnaast een Partnership mogelijk. 

Als dank voor uw bijdrage ontvangt u periodiek de nieuwsbrief en uitnodigingen voor concerten, eindexamens en presentaties. 

De Stichting Vrienden van het Prins Claus Conservatorium heeft een website waar u alle informatie vindt. Ook kunt u daar direct Vriend worden. 

Naar de website van de Vrienden