Maatschappelijke partners

Emrace Nederland.jpg

MUSIC4ALL Haren

​De Stichting MUSIC4ALL Haren organiseert een unieke vorm van samen-muziek-maken waarbij mensen uit bijzondere doelgroepen worden uitgedaagd. Onder bijzondere doelgroepen wordt verstaan jongeren met een visuele auditieve en/ of verstandelijke beperking waarbij we liever spreken over bijzondere mogelijkheden dan over belemmeringen. Uitgangspunt voor het musiceren is inclusie, want muziek verbindt!

​Doelstelling van de stichting is om leerlingen van het Maartenscollege en het Zernike College uit Groningen en Haren samen te laten werken met leerlingen van de Dr. J. de Graaf school (school voor leerlingen met een auditieve beperking), de Visio Onderwijs school (voor leerlingen met een visuele beperking) en bewoners van Borgheerd (voor begeleid zelfstandig wonen). Onder leiding van studenten van de opleiding Docent Muziek bereidt deze groep van ruim 40 deelnemers een concert voor dat in de periode april/mei wordt gegeven in de concertzaal van het conservatorium.

Embrace Nederland

Het lectoraat van het Prins Claus Conservatorium heeft in samenwerking met Philip Curtis, artistiek leider van Embrace Nederland en gastdocent op het PCC, de Master Module ‘Music and Healthcare’ ontwikkeld.

Deze keuzemodule bestaat uit 10 voorbereidende lessen, gevolgd door een stage van 8 weken waarin de studenten deelnemen aan het programma Muziek en Dementie, Palliatieve zorg of ThuisMuziekZorg. Studenten kunnen vervolgens in de praktijk bij Embrace Nederland aan het werk.


Embrace Nederland wil conservatoriumstudenten enthousiast maken om als musicus ook na te denken over een portfoliocarrière ten behoeve van kwetsbare mensen. Juist in die sector levert de inzet van muziek erg waardevolle resultaten op.

Hier vind je meer informatie over de programma’s van Embrace Nederland.