Extra vaart in de versterking van Groningse woningen

Ishan Bal 1.jpg

In Groningen staan duizenden woningen in aardbevingsgebied. Grote uitdaging is om al die huizen te beschermen tegen nieuwe bevingen. Hoe kun je deze versterkingsoperatie zo veilig en mensgericht mogelijk uitvoeren? De Hanze denkt volop mee. Challenge accepted!

De komende jaren moeten er in Groningen duizenden woningen worden versterkt. Deze versterkingsopgave willen we als samenleving het liefst zo snel en goed mogelijk uitvoeren. Zodat bewoners veilig in hun huis kunnen blijven wonen. En om ervoor te zorgen dat woningen hun waarde behouden én aantrekkelijk blijven voor huidige en toekomstige bewoners.  

Het duurt te lang 

Het versterken van woningen is geen makkelijke klus. Zeker in een land dat weinig ervaring heeft met aardbevingen en het omgaan met de gevolgen daarvan. Dit is één van de redenen waarom de versterkingsopgave moeizaam op gang komt. Per woning duurt het soms wel vier maanden om een bouwkundig advies op te stellen. En dan moet de aannemer nog komen...  

Gevolgen voor bewoners 

De versterkingsopgave is meer dan een bouwtechnische uitdaging. Het heeft ook grote impact op het welzijn van de bewoners. Omdat de versterking van hun woning lang duurt – en er zoveel regels en procedures zijn - ervaren ze stress en onzekerheid. Dit heeft gevolgen voor hun gezondheid en hun vertrouwen in de overheid.  

Aardbevingsdeskundige 

Het lectoraat Constructieve Veiligheid en Aardbevingen de Hanze onderzoekt daarom hoe je die versterkingsopgave kunt versnellen én menselijker kunt maken. Dit gebeurt onder leiding van professor İhsan Bal. Als hoofd van de onderzoeksgroep ‘aardbevingsbestendig bouwen’ ziet hij kansen om extra vaart in de versterking te krijgen  

Proeftuin Krewerd 

Hij maakt daarvoor gebruik van de kennis die wij opdoen in Krewerd: een terpdorp in het noordoosten van het Groningen-gasveld. Net als veel andere dorpen werd Krewerd door aardbevingen getroffen. De bewoners en de gemeente bedachten zelf een plan hoe ze hier zo goed mogelijk uit zouden kunnen komen. De Hanze helpt de dorpsbewoners hier sinds 2021 bij. 

Een slimmere aanpak 

Zo experimenteren wij samen met de Krewerders met een aanpak die de versterking van hun huizen versnelt. Bal: “Wij groeperen huizen op basis van bouwperiode, locatie en bouwmaterialen. Ingenieurs kunnen voor al deze vergelijkbare woningen één basisplan maken. Daarna kijken bewoners met een architect of bouwkundige of er aanvullende vragen of kansen zijn.”   

Sneller versterken, minder onzekerheid 

Dankzij deze aanpak is er voor een grote groep woningen sneller een passend advies. Bal: “Dit bespaart tijd én ingenieurskosten. En je houdt meer tijd over voor de ingewikkelde versterkingsklussen.” Extra winst is dat bewoners dankzij deze aanpak minder stress en onzekerheid ervaren. Ook daar doet de Hanze onderzoek naar in Krewerd.  

Wij blijven meebouwen 

Zodra de pilot in Krewerd is afgerond, is het aan de Nationaal Coördinator Groningen wat deze met de uitkomsten doet. Eén ding is zeker: vanuit de Hanze blijven wij nauw betrokken bij Krewerd. Zo bouwen we mee aan een provincie waarin mensen – ook in het aardbevingsgebied – veilig en prettig kunnen blijven wonen.  

Ishan in actie

Ishan Bal 2.jpg