Stalmest als slimme bron voor groene megawatts

Henk Pijlman reikt Henk Pijlman Innovatieprijs uit Claudio
Koeien in stal.jpg

Kun je groene energie winnen uit mest én een oplossing creëren voor de stikstofcrisis? Claudio Cavalieri, student elektrotechniek, ging deze uitdaging aan samen met een onderzoeksteam van ENTRANCE. Mest als motor voor schonere en duurzamere landbouw…? Challenge accepted!

Honderd miljoen kippen, 12 miljoen varkens en bijna vier miljoen koeien. Wist je dat Nederland de hoogste veedichtheid ter wereld heeft? Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. Mest is daar één van. Zo produceert onze veestapel jaarlijks 73 miljard kilo mest: en dat is slecht voor kwetsbare bloemen en planten in onze natuur.  

Ammoniak: een stof met twee gezichten 

Vooral de ammonia (de verzamelnaam voor ammonium en ammoniak) in mest zijn schadelijk voor onze leefomgeving. Tegelijkertijd bieden diezelfde ammonia kansen. Want, ammoniak en ammonium bestaan uit stikstof en waterstof: de ingrediënten van groene brandstof. Als het lukt om ammonia uit mest te winnen, ben je een duurzame energiebron rijker.  

Win-win 

Dubbel-interessant voor agrariërs. Zij kunnen dankzij stalmest misschien hun energierekening verlagen. En wanneer je schadelijke ammonia uit mest haalt, verklein je de stikstofuitstoot van een bedrijf. Dit is belangrijk. Want, door de strenge wet- en regelgeving rondom stikstof staat de toekomst van veel boerenbedrijven op het spel.   

Zoeken naar de juiste chemie 

Het is niet eenvoudig om ammoniak of ammonium uit het mest te halen. Hiervoor heb je complexe chemische processen nodig. En die vragen weer om inzicht in de aanwezigheid van ammoniak en ammonium in mest. Met deze processtap ging Claudio Cavalieri, student Elektrotechniek van de major Sensortechnologie van het Instituut voor Engineering, aan de slag.  

Henk Pijlman reikt Henk Pijlman Innovatieprijs uit Claudio

Prototype voor de Fermolyzer 

Claudio maakte onderdeel uit van een onderzoeksteam van ENTRANCE. Dit team ontwikkelt technologische oplossingen voor schonere landbouw. Door geavanceerde wiskunde, computercodes en sensortechnologie te combineren, ontwikkelde Claudio een prototype van de ‘Fermolyzer’. Dit is een meetsysteem waarmee je de hoeveelheid ammonium die vrijkomt uit ammoniak berekent.   

Winnaar innovatieprijs 

Het onderzoek van Claudio is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erg belangrijk. Het helpt de industrie bij de ontwikkeling van meetapparatuur die nodig is om van mest duurzame energie te maken. De positieve woorden van het RIVM waren niet de enige waardering die Claudio kreeg. Zijn onderzoek werd ook bekroond met de Henk Pijlman Innovatieprijs 2023.  

Een duurzamere wereld 

Het juryrapport mocht er zijn: “Dit onderzoek is nodig om de overstap te maken naar duurzame energie, agrariërs te helpen bij de toekomst van hun bedrijf én bij te dragen aan een leefbaar Nederland.” En zo brengt de Hanze een duurzamere wereld - waarin je van stalmest groene megawatts maakt – een stapje dichterbij.