Barn Talk | Energie­onrecht­vaardigheid

 • Evenement
Hanna Kreuger.jpg
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Energy Barn

  locatie

De Barn Talk van 3 april staat in het teken van energieonrechtvaardigheid.

De Barn Talk sprekers

 • Hanna Kreuger – winnaar ENTRANCE student Award/ adviseur energietransitie Arcadis
 • Wiebo Lamain – sen. onderzoeker gedragsverandering in de energietransitie
 • Riane Kuzee – ervaringsdeskundige van Stichting Sterk uit Armoede
 • Els Struiving – mede-oprichter Paddepoel Energiek

Hanna Kreuger opent de Barn Talk. Ze is opgeleid tot “energiestrategist” vanuit het PESTEL model (politiek, economisch, sociaal, technisch, milieu en juridisch). Bij de MSc Energy for Society aan de Hanze University of Applies Sciences schreef ze de ENTRANCE award-winnende scriptie: “Mapping the Mindsets of Dutch Municipal Policy Workers on Mitigating Energy Poverty in the Gender-Just Energy Transition: An Exploratory Q Study” Hanna is nu adviseur energietransitie bij Arcadis | Over Morgen. Ze hanteert een holistische benadering van de energietransitie en legt daarbij speciale nadruk op rechtvaardigheid. Haar doel is het creëren van een eerlijke, duurzame en klimaatneutrale (of -positieve!) leefomgeving waar iedereen baat bij heeft.

Vanuit het lectoraat Communication, Behaviour & Sustainable Society bij de Hanzehogeschool neemt Wiebo Lamain deel aan de Barn Talk. Wiebo, senior onderzoeker gedragsverandering, schetst tijdens de Barn Talk de kaders van energiearmoede. Onderzoek genereert inzichten over burgers (in de energiearmoede), wat hen beweegt of juist niet. Want wat is energiearmoede en energieonrechtvaardigheid nou eigenlijk? Wiebo definieert deze in wetenschappelijke en maatschappelijke context.

Sterk uit Armoede is een ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in armoede. Vanuit de overtuiging dat armoede een onrecht in de samenleving is en de ‘systeemwereld’ zich heeft vervreemd van een deel van de inwoners. Riane Kuzee schuift aan en licht toe hoe Sterk uit Armoede fungeert als brug tussen systeem- en leefwereld.

Els Struiving deelt haar ervaringen vanuit Paddepoel Energiek met betrekking tot energieonrechtvaardigheid onder bewoners van de Groningse wijk Paddepoel. Paddepoel Energiek is een groep energieke wijkbewoners die samen hun wijk duurzamer willen maken. In 2012 vonden ze elkaar in een vereniging van huiseigenaren. Samen gingen ze aan de slag om hun woningen, gebouwd in de jaren 60, te verduurzamen. Wat begon met zo’n 30 deelnemende huiseigenaren is uitgegroeid tot een initiatief voor heel Paddepoel.

Samen willen we de complexiteit van dit vraagstuk blootleggen en zoeken naar inclusieve oplossingen die recht doen aan iedereen.

Praktische informatie

De Barn Talk over energie onrechtvaardigheid is op 3 april en start om 16:15 uur (inloop vanaf 16:00 uur). Ontmoet de experts, stel je vragen en draag bij aan dit cruciale gesprek!

De Barn Talk van 3 april is gratis bij te wonen. Aanmelden is nodig om een plek te reserveren in de Energy Barn (vol = vol). Na de Barn Talk is iedereen welkom bij de aansluitende netwerkborrel inclusief drankjes en hapjes. De Barn Talk van 3 april is in het Nederlands.

Tijd: 16:15 (inloop 16:00)
Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17

Interessegebieden

 • Aarde en Milieu
 • Gedrag en Maatschappij