Samenwerken theorie in Forum 2022.jpg

Communication, Behaviour & Sustainable Society

Het lectoraat Communication, Behaviour & The Sustainable Society, maakt deel uit van ENTRANCE – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen en draagt middels onderzoek bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving.

Op welke wijze kunnen communicatie en gedragscampagnes mensen motiveren om gezamenlijk een duurzame samenleving te realiseren? De duurzame samenleving: "Een samenleving waarin aan de behoeften van het heden tegemoet gekomen kan worden zonder daarmee het vermogen te schaden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien" (naar de Commissie Brundland, 1987).

Studenten, docenten, onderzoekers, overheid, burgerinitiatieven en bedrijven werken samen om vorm te geven aan de duurzame samenleving. Dit doen we, onder andere, door mensen na te laten denken over hun consumptie en energiegebruik en hen te helpen daarin keuzes te maken. Bij ons en met ons kan gewerkt worden aan het vormgeven van de toekomst.

Onze mensen