IANOS (H2020)

  • Onderzoeksproject
IANOS.jpg

​Europees project voor de verduurzaming van eilanden in Griekenland, Portugal en Nederland. CO2 reductie door aanpassingen van het energiesysteem in relatie tot acceptatie en participatie van de eilandbevolking.

Projectomschrijving

IANOS verenigt verschillende eilanden met elkaar:

  • Ameland - Nederland
  • Terceira - Portugal
  • Lampedusa - Italië
  • Bora Bora - Frankrijk
  • Nisyros - Griekenland

Ze hebben allen een gemeenschappelijke visie op het verduurzamen van hun energiesystemen en willen energieonafhankelijk zijn in 2050. 

Vierenendertig (34) sterk ervaren partners uit negen (9) Europese landen bundelen hun krachten om slimme technologische, economische en sociale innovaties te realiseren en zorgen zo voor systeemoptimalisatie vanuit een Energy Community-centrische benadering. 

IANOS neemt een Eiland Energietransitie Strategie aan die is opgebouwd rond drie (3) Eiland Energietransitie Tracks die zich richten op: 

  1. Energie-efficiëntie en netondersteuning voor een extreem hoge RES penetratie;
  2. Ontkoling door elektrificatie en ondersteuning van niet-emitterende brandstoffen
  3. Empowerment van lokale energiegemeenschappen (LEC).

Doel

Door middel van IANOS zal een opslagplaats van elementen (technologieën, instrumenten, methoden) worden gedemonstreerd op de twee eilanden en binnen negen (9) zorgvuldig gedefinieerde Use-Cases (UC's) die zullen leiden tot: een vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen met 379,7 GWh/j, een toename van het gebruik van HEB's met 83,6 GWh/j, een verhoging van de nauwkeurigheid van de vRES-prognoses met >10% en een vermindering van de energiefactuur van de eindgebruikers met >15%.

Onze mensen

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu

Thema's