Dr. Carina Wiekens

Dr. Carina Wiekens is opgeleid als psycholoog en gespecialiseerd in gedragsverandering en het in gang zetten van sociale verandering. Daarnaast is ze oprichter van de onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag en geeft daar sinds 2012 leiding aan. 

carina wiekens

Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Carina Wiekens is op 24 januari 2019 geïnstalleerd als lector Sustainable Behaviour en samen met collega lector Wim Elving runt zij het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society. Carina Wiekens richt zich op duurzaam gedrag en Wim Elving richt zich op duurzame communicatie.

Onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag

De onderzoeksgroep waaraan ze leiding geeft, is gericht op het bevorderen van duurzaam gedrag. In navolging van de wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling, wordt duurzaam gedrag hierbij opgevat als gedrag dat voorziet in de behoeften van het heden zonder daarbij het vermogen van toekomstige generaties te schaden om in hun behoeften te voorzien (commissie Brundtland, 1987).

Bij het ontwerpen van nieuwe interventies om gedragsverandering en sociale verandering teweeg te brengen, hanteert de onderzoeksgroep de volgende uitgangspunten: 

  1. Verandering heeft een rechtmatige eigenaar in de persoon of groep die het betreft. 
  2. Gedrag komt voort uit behoeften. 
  3. Gedrag vindt plaats in een sociale context.  

Ontwikkelde campagnes sluiten dan ook zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de sociale groep die het betreft, zijn gericht op betekenisvolle sociale groepen (bijvoorbeeld familieleden, dorpsgenoten, collega’s en teamgenoten) en worden door de groepen zélf (mede) ontworpen en uitgevoerd. 

De onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag past vooral een experimentele benadering toe, wat inhoudt dat steekproefsgewijs de door de onderzoekers (mede) ontwikkelde methoden, worden getest. In de groep worden hierbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt.

Naast dat Carina leiding geeft aan de onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag, is ze betrokken bij de bacheloropleidingen Toegepaste Psychologie en Social Work van de Academie voor Sociale Studies en de master Sustainable Energy System Management (SeSyM). Ook is ze als Visiting Professor werkzaam bij Wageningen University & Research, alwaar ze promovendi begeleid in onderzoek naar het bevorderen van burgerinitiatieven.

Dr. Carina Wiekens

Publicaties