Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding!

 • Evenement
Begeleid leren
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Domstad

  locatie

Op woensdag 4 december 2024 organiseert het lectoraat Rehabilitatie het landelijk symposium Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding!

Het symposium wordt in Utrecht georganiseerd ter gelegenheid van het bij Uitgeverij Coutinho verschenen boek ‘Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding. Praktijkboek Begeleid Leren voor zorg- en onderwijsprofessionals’.

Begeleid Leren 

In onze samenleving is scholing een paspoort voor werk. Helaas zijn er steeds meer jongeren die door psychische klachten en problematiek (zoals stressklachten, depressie, autisme, AD(H)D, angstklachten) uitvallen, het onderwijs zonder diploma verlaten en thuis komen te zitten. In het boek worden handvatten aangereikt voor zorg- en onderwijsprofessionals om jongeren met psychische problemen te begeleiden bij het verkennen, kiezen en verkrijgen van een (nieuwe) opleiding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek Begeleid Leren, waarbij niet de psychische problematiek, maar de studiebelemmeringen die daarmee gepaard kunnen gaan het uitgangspunt vormen van de begeleiding. Daarmee onderscheidt Begeleid Leren zich van andere interventies voor jongeren met psychische problemen.

Op het symposium worden in de ochtend plenaire lezingen gehouden over het opnieuw gaan studeren met psychische problemen door onder andere jongeren zelf, prof. dr. Nynke Boonstra, hoogleraar verpleegkunde in de GGZ en directeur bij KieN-VIP; drs. Erik de Graaf, adjunct-directeur Samenwerkingsverband VO Groningen Stad & voorzitter Thuiszitterspact 2.0 Groningen; dr. Jacomijn Hofstra en dr. Lies Korevaar, respectievelijk lector en emeritus lector Rehabilitatie aan de Hanze.
In de middag zijn er workshops over onder andere: het verkennen, het kiezen en het verkrijgen van een geschikte opleiding en van een geschikte stageplek, voorbeelden van twee praktijkorganisaties en de implementatie van Begeleid Leren-activiteiten in de eigen organisatie.

Voor wie is het symposium bedoeld?

 
Het symposium is bedoeld voor medewerkers uit de (jeugd)psychiatrie en de jeugdzorg (o.a. trajectbegeleiders IPS en IRB, woonbegeleiders, psychiatrisch verpleegkundigen, jongerenwerkers en sociaal werkers), onderwijsprofessionals (o.a. docenten, studieloopbaanbegeleiders, decanen, mentoren, studieadviseurs), leerplichtambtenaren, de onderwijsinspectie en uiteraard de jongeren zelf en hun familieleden. Het symposium is daarnaast interessant voor belangenorganisaties, managers, beleidsmakers en onderzoekers.

Meer informatie en aanmelding


Locatie: Domstad te Utrecht. Kosten: € 275,- inclusief het boek, consumpties en lunch. Bij inschrijving voor 1 november 2024 is de prijs € 225,-. Voor studenten/cliënten bedraagt het tarief € 45,- (inclusief het boek).

Aanmelden kan al door een mail te sturen aan mw. Karola Nap, e-mail: [email protected].
 

Contact