Rookvrije generaties

 • Evenement
Werkplaats Sociaal Domein Noord.jpg
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Online

  locatie

Webinar leernetwerk veilige en gezonde leefomgeving.

Introductie van onze spreker
Jan van der Tuin is 65 jaar. Hij is naast huisarts, ook gymleraar, voorzitter van de stichting Rookvrije Generatie Midden-Groningen, gastdocent vapen#jouwkeuze, voorzitter van een hospice en lid van de klankbordgroep Lokaal Preventie Akkoord Midden-Groningen. In de 27 jaar dat Jan huisarts is geweest, heeft hij ongeveer 700 sterfgevallen meegemaakt, waarvan 70 de gevolgen waren van roken.
     
Stichting Rookvrije Generatie Midden Groningen
In 2019 heeft Jan samen met twee dorpsgenoten de Stichting Rookvrije Generatie Midden-Groningen opgericht. De doelstelling van de stichting is: “Kinderen in de gemeente Midden-Groningen, tijdens elke fase van opgroeien, beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken, zodat alle kinderen opgroeien als een generatie die zelf kan en wil kiezen voor een gezonde en rookvrije toekomst”.

Om deze doelstelling te bereiken is samenwerken met diverse organisaties die hetzelfde doel ondersteunen en uitdragen van belang. Met elkaar wordt er geprobeerd om verandering en besef aan te brengen in de omgeving van kinderen. Maar net als stoppen met roken, is dat een zaak van lange adem. De stichting voert geen wetenschappelijk onderzoek uit maar is van mening dat elke uitgestelde dag een verloren dag is en houdt zich dus volop bezig met het informeren van de jonge generatie.
Het motto hierbij is “Treat first, what kills first”, betuttel de jongeren niet, maarr laat voorbeelden zien en maak hen bewust van de gevolgen. Nu, maar ook op langere termijn.

Aanmelden voor de webinar
 

Contact