Miljoenen subsidie voor aanpak problemen in de verzorging- en thuiszorg

  • Nieuws
Health Noord.jpg

Het ecosysteem Health Noord heeft vanuit het groeifonds Opschaling Publiek Private Samenwerking in het beroepsonderwijs, door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bijna 9 miljoen subsidie toegekend gekregen voor de uitvoering van het programma Health Noord.

De missie van Health Noord is het beschikbaar en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg voor de burgers van Noord-Nederland en het versterken van de innovatiekracht van regio. Health Noord draagt bij aan de transitie van zorg naar (positieve) gezondheid door technologie- en zorgbedrijven te ondersteunen bij succesvolle sociale- en technologische innovaties. Dit doen zij door het ecosysteem van zorg- en kennisinstellingen, bedrijven en burgers in de Noordelijke regio te versterken en waar nodig uit te breiden.

Innovatie

Het ecosysteem zet in op innovatie van de beroepspraktijk in het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg binnen de Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT). Nieuwe en bestaande technologische innovaties worden ontwikkeld, getest, gevalideerd en geïmplementeerd met als doel de kwaliteit van de zorg en de positie van het technologisch MKB te versterken. Zij werkt hierbij thematisch aan:

  1. Point of Care Technologie
  2. Datagedreven zorg
  3. Preventie en Vitaliteit
  4. Implementatie en adoptie van technologie
  5. Innovatie van leren.

Daarnaast wordt er ingezet op leven lang ontwikkelen en talentontwikkeling.

Het ecosysteem Health Noord bestaat uit de PPS-en Centre of Expertise Healthy Ageing en Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen, Digital Society Hub, Health Hub Roden, TZA Drenthe en TZA Groningen, Anders Werken in de Zorg Friesland, Modern Health en de Vitaliteitscampus van het Alfa-College. Het vierjarige programma kent een totale projectomvang van 21 miljoen euro en er wordt met ruim 100 partijen samengewerkt. Na vier jaar volgt een review met de mogelijkheid voor nog twee jaren financiering.

Meer weten?

Meer informatie over het programma klik hier of neem contact op met:
Margreet Schurer, programmaleider Health Noord, [email protected] T:050 – 595 2040.