Kyra Luijters is de Duurzame Docent van het Jaar

  • Nieuws
Kyra Luijters duurzame docent van het jaar

Kyra Luijters, docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie en onderzoeker bij het lectoraat Duurzaam Financieren en Ondernemen, is verkozen tot Duurzame Docent van het Jaar in de categorie hoger onderwijs. "Luijters valt vooral op door haar vele samenwerkingen. Daardoor bereikt ze niet alleen resultaat binnen haar eigen opleiding, maar ook in de regio en bij andere opleidingen en faculteiten van de school”, sprak de jury lovend.

Als docent Toegepaste Psychologie heeft Luijters zichzelf gepositioneerd als een pionier in het verankeren van duurzaamheid binnen het onderwijs. Haar inzet gaat verder dan alleen lesgeven; ze heeft een werkgroep opgericht genaamd ‘Ruim Baan voor Duurzaamheid’ waar zowel docenten als studenten samenkomen om ideeën en initiatieven te bespreken om duurzaamheid te integreren in de opleiding. Luijters: "In ons team zijn veel collega’s die iets hebben met duurzaamheid, maar verschillen in wat het voor hen betekent. Door hierover het gesprek aan te gaan wilde ik graag dat we elkaars visie op duurzaamheid beter gingen begrijpen. Ook wilde ik met collega’s, studenten en psychologen in het werkveld bepalen wat de rol van een toegepast psycholoog is op het gebied van duurzaamheid. Ik ben dankbaar dat ik binnen onze opleiding, die al nauw samenwerkt met het werkveld, óók een werkveldadviescommissie mocht starten rondom het thema duurzaamheid. Dit hielp om de rol voor toegepast psychologen te bepalen binnen dit thema. We hebben geleerd dat die rol een grote potentie heeft. Toegepast psychologen kunnen duurzame ontwikkeling versnellen omdat ze goed zijn in verbinding leggen en gedrag veranderen. In een samenleving waarin door duurzaamheidsvraagstukken makkelijk conflicten optreden en mensen buiten de boot dreigen te vallen, is dat van groot belang.”

Collega's beschrijven Luijters als een topper die het collectieve voor het eigen belang laat gaan. Haar leiderschap vertaalt abstracte missies naar praktische stappen en ze blijft denken in mogelijkheden en kansen. Ze betrekt haar studenten actief bij het samenstellen van duurzaam onderwijs. “Ik ben er trots op te werken bij de opleiding Toegepaste Psychologie, omdat we studenten zien als onze toekomstige vakgenoten, die we in hun opleiding ondersteunen om competentie, autonomie en verbondenheid te laten ervaren. De signalen dat ze hun bijdrage aan een duurzame samenleving nog niet zo goed kunnen inschatten, alsmede dat ze het wel erg op eigen houtje moeten ontdekken, was mijn motivatie om hier méér mee te doen.”

Samenwerking met externe partijen

Luijters is naast haar baan als docent ook als senior onderzoeker betrokken bij het Lectoraat Duurzaam Financieren en Ondernemen. Vanuit het lectoraat is ze, samen met lector Margreet Boersma, collega’s van de School of Business, Marketing and Finance en DZyzzion, één van de kartrekkers van het vakoverstijgend Koploper Alumni Netwerk Noord-Nederland (Het KANNN). Het netwerk helpt mkb-ondernemers die in een jaar tijd stappen willen zetten in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarmee bereikt ze niet alleen binnen haar eigen opleiding effect, maar ook bij andere opleidingen en faculteiten van de school. En dat in een regio die het maatschappelijk gezien echt al decennia minder makkelijk heeft dan de Randstad", staat in het juryrapport geschreven.

Luijters over het netwerk: “Met dit netwerk willen we het Noorden een boost geven als het gaat om duurzame ontwikkeling: Omdat ondernemers die duurzaam willen ondernemen ('koplopers') wel wat frisse meedenkkracht, van onder meer onze studenten, kunnen gebruiken in een vaak taaie transitie.”

Steuntje in de rug

In dit netwerk worden bedrijven gekoppeld aan het onderwijs om samen te werken aan duurzaamheidsprojecten. Daarnaast zijn er tal van opdrachten en projecten waar studenten de kans krijgen om duurzaamheid in de praktijk toe te passen, zoals het onderzoek naar energietransitie en het adviseren van bedrijven over duurzame strategieën. Door samen te werken met lokale gemeenschappen, bedrijven en organisaties, brengt Luijters duurzaamheid buiten de schoolmuren. Ze zoekt actief naar partnerschappen en mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen en draagt zo bij aan een bredere beweging naar een duurzamere samenleving in Noord-Nederland. “De jury gaf aan mij ‘graag een steuntje in de rug te willen geven en ze verwachten dat ik met de prijs van Duurzame Docent als ambassadeur in het Noorden heel veel kan bereiken’. Ik voel me dankbaar dat de initiatieven die ik met veel topcollega’s en werkveldpartners aan het opzetten ben, beloond is met zo’n prachtige aanmoediging.”

De Duurzame Docent van het Jaar Verkiezing is een initiatief van Coöperatie Leren voor Morgen. De coöperatie bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Het doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren.

Interessegebieden

  • Economie en Management