Lector Han de Ruiter neemt afscheid van de Hanzehogeschool

  • Nieuws
HANZE220611 -han de ruiter 4 - kleiner.jpg

In juni neemt lector Han de Ruiter afscheid van de Hanzehogeschool Groningen. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Academie voor Verpleegkunde de mini-masterclass Waardegedreven zorg.

Het mini-symposium vindt plaats op donderdag 1 juni 2023 op de Academie voor Verpleegkunde, Petrus Driessenstraat 3, Groningen, van 14.30 tot 18.00 uur.

Programma

14.30 uur Ontvangst (serre)

15.00 uur Opening mini-masterclass Waardegedreven zorg door drs. Jacqueline Beverwijk, dean Academie voor Verpleegkunde (collegezaal B1.21)

15.05 uur Dr. Marie Louise Luttik: Waardegedreven zorg: De zorgvrager en de naasten

15.20 uur Dr. Hilbrand Oldenhuis: Waardegedreven zorg in ICT-perspecief

15.35 uur Dr. Fons van der Lucht: Waardegedreven zorg in relatie tot publieke gezondheid

15.50 uur Dr. Paul van der Wijk: Het kostenperspectief bij waardegedreven zorg

16.05 uur Prof. Dr. Evelyn Finnema: Waardegedreven zorg door de ogen van verpleegkundigen

16.10 uur Overhandiging cadeau namens de Academie voor Verpleegkunde

16.20 uur Afscheidswoord door dr. Han de Ruiter

16.30 uur Receptie (serre)

18.00 uur Einde

Meld je aan