Succesvol symposium IWP Begeleid Leren

  • Nieuws
Docent Built Environment leg student iets uit 2022.jpg

Op 4 april organiseerde de Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren onder auspiciën van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen in Utrecht het druk bezochte symposium ‘Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen’.

Dagvoorzitter Jeroen Pronk, directeur van het Centre of Expertise, opende het symposium waarbij hij inging op het belang van het thema, wat blijkt uit de geconstateerde toename van psychische problemen onder studenten in zowel het mbo, hbo als wo.

Student Angela trapte het plenaire gedeelte af met haar verhaal over waar ze tijdens haar studies (ze was aan haar vierde opleiding begonnen) tegenaan was gelopen en hoe de begeleiding met behulp van de Begeleid Leren-methodiek haar had geholpen haar studie vol te houden. Vervolgens presenteerde prof. dr. Pim Cuijpers van de Vrije Universiteit, aan de hand van de uitkomsten van een door de World Health Organisation (WHO) uitgevoerde survey, hoe het staat met de mentale gezondheid van studenten wereldwijd. Op basis van de uitkomsten zijn e-health modules voor studenten ontwikkeld.
Judith Jansen van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) ging daarna in op wat onderwijsinstellingen zelf kunnen doen om het onderwijs meer toegankelijk te maken voor studenten met een extra ondersteuningsvraag. Lies Korevaar en Jacomijn Hofstra gingen respectievelijk in op wat Begeleid Leren nu precies inhoudt en wat de IWP Begeleid Leren de afgelopen 15 jaar aan kennis en interventies op dit gebied heeft ontwikkeld.

Officiële overhandiging praktijkboek ‘Begeleid Leren’

De ochtend werd afgesloten met de officiële overhandiging van het recent verschenen boek ‘Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals’ door uitgeverij Coutinho aan de twee redacteuren van het boek Lies Korevaar en Jacomijn Hofstra.

In de middag werden in twee rondes de ontwikkelde Begeleid Leren-interventies op een interactieve manier in 10 workshops behandeld. Afgaande op de reacties van de deelnemers kunnen we spreken van een zeer geslaagd symposium.

Meer info over de IWP Begeleid Leren

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding