Internationale studenten hebben vertekend beeld van drugsgebruik in Nederland

  • Nieuws
pilletje hier pilletje daar.jpg

Internationale studenten hebben een overdreven positief beeld van middelengebruik in Nederland. Ze denken dat er veel meer drugs gebruikt wordt dan daadwerkelijk het geval is en daarom gebruiken ze zelf ook relatief veel. Onderzoekers van de Hanze en de RuG deden er onderzoek naar en menen dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden door organisaties die zich richten op jongeren.

Internationale studenten vormen een grote subgroep van universiteits- en hogeschoolstudenten in Nederland, zo ook in Groningen. Geconfronteerd met een nieuwe cultuur en op afstand van een vertrouwde sociale omgeving, kan zo’n periode van studeren in het buitenland het risico op problemen rond mentale gezondheid en middelengebruik vergroten.  

Aangezien er weinig bekend is over middelengebruik in deze groep, hebben onderzoekers van de Hanze, Arne van den Bos,  Eric Blaauw, Simon Venema (Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg) en Bert Bieleman (Rijksuniversiteit Groningen) dit onderzocht.

De resultaten lieten hoge prevalentiecijfers van middelengebruik zien, vooral voor cannabis en lachgasballonnen. De inschattingen die de studenten maakten van risico’s en hun algemene houding ten opzichte van een middel, bleken verband te houden met hoe recent ze dit gebruikt hadden. Bovendien bleek dat internationale studenten de prevalentie van middelengebruik (met name cannabis en ecstasy (XTC) onder de Nederlandse volwassen bevolking aanzienlijk overschatten.  

Dit vertekende beeld kan bijdragen aan een meer ontspannen houding ten opzichte van het gebruik van deze middelen, wat weer kan leiden tot hogere gebruikscijfers. Interessant is dat de gekozen studierichting of academische discipline van de internationale student niet gerelateerd is aan verschillende patronen van middelengebruik.  

Deze uitkomsten bieden mogelijkheden voor organisaties die zich richten op internationale studenten, zoals studentenverenigingen. Tijdens de gezamenlijke introductietijd kan – het liefst door getrainde medestudenten -  het overdreven positieve beeld over middelengebruik in Nederland worden gecorrigeerd en andere relevante info omtrent risico’s worden verstrekt. Door een open en ondersteunende omgeving te creëren waarin studenten zich veilig voelen om over deze kwesties te praten, kan er beter worden ingespeeld op hun specifieke uitdagingen en behoeften. 

Lees hier het artikel