kinderen in de strafrechtketen.jpg

Verslavingskunde en Forensische Zorg

Het lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg focust vooral op verslaafde mensen met complexe problematiek, mensen waarbij ook de ouders of partners kampen met een verslaving, en mensen die tevens te maken hebben met politie en justitie.

Aandacht is gewenst voor deze groepen verslaafde mensen omdat het sociale netwerk bij deze groepen vaak ernstig is aangetast of zelfs is verdwenen. Ook kampen hulpverleners bij deze groepen mensen regelmatig met een handelingsverlegenheid, bijvoorbeeld omdat de problemen complex zijn of omdat er veel verschillende partijen betrokken zijn bij de zorg aan deze verslaafde personen. Daarbij krimpen de zorgbudgetten, waardoor veranderingen in de zorg noodzakelijk zijn, en zijn transities in de zorg gaande (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet), waardoor hulpverleners een transformatie moeten ondergaan.

Installatie lector Eric Blaauw

Film installatie.jpg

Installatie Eric Blaauw, lector Verslavingskunde en Forensische Zorg