Simon Venema is als onderzoeker/promovendus werkzaam bij Verslavingszorg Noord-Nederland en is verbonden aan het Lectoraat Verslavingskunde & Forensische Zorg van de Hanzehogeschool en de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn promotieonderzoek richt hij zich op het samenspel tussen detentie, vaderschap en gezinsrelaties. Daarnaast is hij betrokken bij verscheidene onderzoeken op het gebied van domeinoverstijgende zorg en verslavingszorg.